Recursos Humans

Adjudicada la plaça C1 del grup administratiu de l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 86, de dia 29 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 25 de juny de 2019, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 42, de dia 2 d’abril de 2019.

 

Llegeix més...

Convocades dues places de Tècnic de Laboratori C1 de l’Hospital Can Misses

En el BOIB núm. 86, de dia 29 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 25 de juny de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, dues places de la categoria de Tècnic Especialista en Laboratori (C1) de l'Hospital Can Misses en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT ASEF 2019_2).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

 

Llegeix més...

Convocat el lloc de treball de Supervisor d’Unitat d’Infermeria a l’Hospital Can Misses

En el BOIB núm 85, de dia 27 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Paritori de l'Hospital Can Misses d'Eivissa (2019_06).

 

Llegeix més...

Dos concursos de mèrits dels grups d’administratiu i auxiliar administratiu de l’IB-Salut

En el BOIB núm 85, de dia 27 de juny de 2019, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 21 de juny de 2019, per les quals es convoquen dos concursos de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de les categories de grup auxiliar i grup administratiu de la funció administrativa.

 

Llegeix més...

Llista de l’ingrés al cos facultatiu de la CAIB especialitat en biologia i arquitectura tècnica

En el BOIB núm 85, de dia 27 de juny de 2019, s'han publicat les resolucions de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 18 de juny de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia i escala d’arquitectura tècnica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

 

Llegeix més...