Recursos Humans

Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’agost de 2018 per la qual es publica la llista provisional de persones candidates al concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

Cessament i nomenament dels vocals del Consell de Direcció de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 2 d’agost de 2019, pel qual es disposen el cessament i el nomenament de determinats vocals del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Llegeix més...

L'IB-Salut convoca els llocs de director mèdic, subdirector mèdic i director d’Infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’han publicat les Resolucions de la consellera de Salut i Consum, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de lliure designació, els llocs de feina de director mèdic, subdirector mèdic i director d'infermeria, a diversos sectors sanitaris de Mallorca:

Llegeix més...

Adjudicació d’una plaça del grup administratiu de l’Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 1 d’agost de 2019, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Llegeix més...

Adjudicació del lloc de treball de cap de secció de Nòmines de l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 105, de d’1 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 31 de juliol de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

Llegeix més...