Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

Romà Julià, nou gerent de l’Àrea de Salut de Menorca

El doctor Romà Julià ha estat nomenat nou gerent de l’Àrea de Salut de Menorca en substitució d’Antoni Gómez Arbona, que es jubila després de quatre anys en aquest càrrec.

Llegeix més...

Adjudicat el lloc de feina de directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

ins epr507En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 3 de setembre de 2019, per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

El SAMU 061 obté els millors percentatges de reanimació cardiopulmonar

El SAMU 061 de les Illes Balears va obtenir l’any 2018 les dades més altes de reanimació cardiopulmonar d’entre tots els serveis de l’Estat que tenen registre. Els professionals del 061 varen aconseguir reanimar el 40 % de les parades cardiorespiratòries assistides, arribant a les urgències hospitalàries estabilitzades mentre, que la mitjana estatal va situar-se entre el 23-27 %.

Llegeix més...

Adjudicat el càrrec de Cap d’Unitat d’Admissió de l’Hospital Mateu Orfila

epr675En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del càrrec de Cap d’Unitat d’Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

L’HUSE i APM comparteixen un sistema de notificacions per millorar la seguretat del pacient

L’Hospital Universitari Son Espases (HUSE) i Atenció Primària de Mallorca (APM) comparteixen un sistema de notificació d’incidents per millorar la seguretat del pacient. Aquest sistema, anomenat Not-i-Fic, recull els riscos de tots els processos assistencials, tant hospitalaris com de l’àmbit de l’atenció primària, posant atenció especial en els processos de continuïtat assistencial.

Llegeix més...