Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

Entra en funcionament el servei de cribratge d'agudesa visual a Formentera

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha inaugurat la consulta de cribratge d’agudesa visual al Centre de Salut Formentera, dirigida a la població pediàtrica de 3 a 5 anys en aplicació del Programa de Salut Infantoadolescent del Servei de Salut de les Illes Balears, amb la qual cosa s’evitarà que més de 200 infants s’hagin de traslladar a una altra illa per rebre aquesta prestació.

Llegeix més...

S'actualitzen les classificacions de pròtesis diferents a les pròtesis de membres, pròtesis auditives i altres recanvis

En el BOE núm. 138, de dia 10 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitzen les classificacions de pròtesis diferents a les pròtesis de membres, pròtesis auditives i altres recanvis de components externs d'implants quirúrgics per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

Llistes provisionals d’admesos i exclosos del cos superior de l’Administració general de la CAIB

En el BOIB núm. 104, de dia 30 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 19 de juliol de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d’abril de 2019.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, el Servei de Salut i Atenció Primària de Mallorca condemnen enèrgicament l’agressió verbal a un metge

Un metge d’Atenció Primària de Mallorca ha estat agredit verbalment la passada setmana per un pacient al Centre de Salut Valldargent (Palma). Els fets varen succeir quan el metge va atendre la consulta d’un pacient que demanava un informe específic. La disconformitat respecte al contingut d’aquest document va originar una actitud agressiva per part del pacient que finalment va derivar en insults i amenaces xenòfobes cap al facultatiu. Els professionals del centre varen donar avís a la Policia Nacional i el metge va denunciar els fets.

 

Llegeix més...

Nomenament de personal funcionari del cos facultatiu especialitat farmàcia de la CAIB

En el BOIB núm. 103, de dia 27 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 15 de juliol de 2019, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució, de 4 de desembre de 2017, i se’ls adjudica un lloc de treball.

Llegeix més...