Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

Maria Berta Bravo de Laguna Permas, nova subdirectora de Gestió de Personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb data 12 de febrer de 2013, es publica la resolución per la qual s’adjudica el el lloc de treball de subdirectora de Gestió de Personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut a la senyora Maria Berta Bravo de Laguna Pernas.

[Font: BOIB. Núm. 006. 12/01/2013]

S’aprova el Pla d’ordenació dels recursos humans de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca (GCHM)

En el  BOIB de 12 de febrer es publica l’Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2013 pel qual s’aprova el “Pla d’ordenació dels recursos humans que integra el personal de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca en els Serveis Centrals i en les gerències territorials del Servei de Salut”.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Família i Benestar Social, Martí Sansaloni, ha visitat les obres del nou Hospital Can Misses

El Servei de Salut i la societat concessionària adjudicatària del projecte del nou Hospital Can Misses varen signar divendres passat la modificació del contracte de concessió per a la construcció, la conservació i l’explotació del complex assistencial. Aquesta modificació incorpora millores assistencials proposades pels serveis mèdics i pel personal del centre hospitalari. Suposa, a més, adequar la infraestructura sanitària pública de referència a Eivissa i Formentera als requeriments tècnics i assistencials per tal de prestar un servei sanitari amb els estàndards de qualitat. Entre aquestes millores assistencials suggerides pels professionals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera destaquen alguns canvis en la distribució interior del centre (reubicació del Servei de Farmàcia) i l’ampliació d’instal·lacions (expansió de l’àrea d’hospitalització, creació d’una sala d’operacions de parts, instal·lació d’un sistema de depuració d’aigua per a l’hemodiàlisi…).

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs, ha nomenat Fernando Navarro com a gerent de l’HCIN

El director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs, ha nomenat Fernando Navarro gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, on fins ara ocupava el càrrec de director de Gestió.

Nascut a Madrid el 1964, el nou gerent és llicenciat en dret per la Universitat d’Alcalá (Madrid) i té un màster universitari en administració d’empreses per l’Instituto de Empresa (Madrid), ciutat on va iniciar la seva trajectòria professional, com a advocat.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha elaborat un pla d’actuació per reduir les llistes d’espera

El Servei de Salut de les Illes Balears ha confeccionat un pla per reduir les llistes d’espera quirúrgiques.

El 83,3 % de les 17.750 persones que el 31 de desembre de 2012 estaven pendents d’una intervenció quirúrgica a les Illes Balears esperen per una patologia lleu, classificada amb prioritat baixa.

Llegeix més...