Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

Nomenament del director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019, s’ha publicat el Acord del Consell de Govern, de 2 d’agost de 2019, el nomenament del director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).

Llegeix més...

Nomenament de la Cap de la Secretaria del Gabinet de la Conselleria de Salut

En el BOIB núm. 113, de dia 17 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 12 d’agost de 2019, per la qual es disposa el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum.

S’ha nomenat amb efectes del dia 12 d'agost, a la senyora Miriam Muñoz Resta, en el lloc anomenat Cap de la Secretaria del Gabinet.

Llegeix més...

Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’agost de 2018 per la qual es publica la llista provisional de persones candidates al concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

Cessament i nomenament dels vocals del Consell de Direcció de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 2 d’agost de 2019, pel qual es disposen el cessament i el nomenament de determinats vocals del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Llegeix més...

Programa PROENFA 8 per a familiars de persones amb trastorns mentals greus

L’Hospital Comarcal d’Inca posa en marxa una nova edició del Programa PROENFA 8, d’entrenament i capacitació per a familiars de persones amb trastorns mentals greus.

Llegeix més...