Margarita Pons és la nova infermera responsable d’enllaç per als pacients de l’Àrea de Salut de Menorca desplaçats a l’Hospital Universitari Son Espases després de la jubilació d’Ignacia Carreras aquest mes de novembre.

Nascuda a Alaior i veinada de Maó des de petita, Margarita Pons va aconseguir una plaça d’infermera a l’Hospital Universitario Son Dureta tot just acabats els estudis d’infermeria. Des de fa trenta anys treballa a Palma, primer a la planta de Ginecologia i Oncologia Ginecològica de Son Dureta i després a la d’Oncologia de Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions del conseller de Salut, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació tres places, amb contractes d'alta direcció regulats pel Reial decret 1382/1985, de dia 1 d'agost.

El 14 d'octubre de 2014 es van publicar les convocatòries al BOIB, i una vegada cumplits els requisits establerts i exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, s'ha procedit a l'adjudicació de les places següents:

Hospital Can Misses

Llegeix més...

En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila).

En aquestes resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions al BOIB (27 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats a l'Àrea de Salut Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

En aquestes resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB (27 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOE núm. 287, de 27 de novembre, s'ha publicat l'Ordre SSI/2204/2014, de 24 de novembre de 2014, per la qual s'actualitzen els annexos I, II i III del Reial decret 1207/2006, de 20 d'octubre, pel qual es regula la gestió del fons de cohesió sanitària.

Aquest Fons, que va ser creat el 2001, té com a finalitat contemplar la igualtat en l'accés al sistema sanitari públic en tot el territori espanyol.

Posteriorment, es van regular i desenvolupar els serveis de referència i la seva financiació; la gestió del fons i les patologies, tècniques, tecnologies i procediments atesos a centres, serveis o unitats de referència del Sistema Nacional de Salut, els quals seran revisats i actualitzats periòdicament. Així mateix s'han establert les bases del procediment per a la designació i acreditació dels centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

En el mateix BOIB s'aproven les bases i la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB (25 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 12 de novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Plàstica i Reparadora del sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, els participants discapacitats i els participants en el torn de promoció interna, hauran de presentar la documentació que figura en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o en els llocs que especifica la llei que cita el Butlletí Oficial de les Illes Balers.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut imparteix a Menorca un taller de formació adreçat als ajuntaments, el qual s'emmarca dins el Pla de Qualitat de l'Oci Nocturn de les Balears.

Representants de tots els ajuntaments menorquins han participat en el taller de formació en prevenció de riscos del lleure nocturn impulsat per la Plataforma per la Qualitat de l'Oci Nocturn de les Illes Balears. El taller, adreçat als tècnics i responsables dels serveis socials, policies locals, policies tutors i treballadors socials, neix amb l'objectiu de donar suport als ajuntaments a l'hora de dissenyar i planificar una oferta d'oci nocturn en el municipi i treballar de manera conjunta en la prevenció del consum d'alcohol i drogues entre els menors.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut i Consum, de 2 de juliol de 2014, per la qual s'aprova el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria de Tècnic Especialista d'Anatomia Patològica.

L'aprovació ha tengut en compte l'Acord del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2009 i la negociació sindical.

El programa amb els temes es troba a l'annex del BOIB. Els candidats del torn de promoció interna que s'hi presentin tendran un temari més reduït.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 de novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Medicina Nuclear del sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, els participants discapacitats i els participants en el torn de promoció interna, hauran de presentar la documentació que figura en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o en els llocs que especifica la llei que cita el Butlletí Oficial de les Illes Balers.

Llegeix més...

Subcategories

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.