En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 30 de desembre de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, mitjançant un procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup d’Admissió d’Urgències de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2020, s’han publicat les resolucions del director general, de 30 de desembre de 2019, per les quals ’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs de trasllats voluntaris per proveir diverses places bàsiques vacants dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases han participat en la publicació d'un estudi on es mostra que els pacients amb MPOC eosinofílica presenten un perfil miRNA en sèrum diferents als asmàtics i MPOC no eosinofílics. També hi han participat el CIBERES, l'Hospital Lucus Augusti, l'Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz i la Clínica Rotger Quirón.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d'Atenció Primària del municipi d'Eivissa (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica d'atenció primària autoritzada de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Santa Eulàlia de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 9 de gener de 2020, s’han publicat les resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 2 de gener de 2020, per les quals es convoquen les provisions, pels procediments de lliure designació, els llocs de treball de directors de la zona bàsica de salut per a diversos llocs de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

Pedro Sarría Echegaray, cap de secció d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll de Son Espases

La Unitat d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha estat la primera d’Espanya a dur a a terme una cirurgia d’implant coclear amb un nou sistema que permet monitoritzar, en temps real, el funcionament de la còclea durant la inserció de l’elèctrode.

Llegeix més...

El mes de desembre passat, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va emetre una nota de premsa sobre l'actualització del procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment, regulada al Reial decret 717/2019, de 5 de desembre, (BOE núm. 293, de 6/12/2019), pel qual es modifica un altre Reial decret del mes d'octubre de 2007.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172, de dia 24 de desembre de 2019, s’han publicat les resolucions de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, de 19 de desembre, per les quals s’adjudiquen, pels procediments de lliure designació, els lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Perioperatòries de l’àrea Quirúrgica de l’Hospital de Manacor, i també el lloc de feina de cap del Servei de Contractació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

El Servei de Microbiologia de la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balear (IdISBa) han publicat un article sobre validació in vivo del reciclatge de peptidoglicà com a objectiu per desactivar la resistència mediada per ampC i reduir la virulència que millora la immunitat dirigida a la paret cel·lular.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171, de dia 21 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de desembre de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Sa Torre de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA de febrer a maig de 2020 i tallers de conversa dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 durant el febrer i març de 2020.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172, de dia 24 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, de 19 de desembre per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Perioperatòries de l’àrea Quirúrgica de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears invertirà durant 2020 un total d’1.210.524,67 € en la contractació del projecte i la direcció facultativa d’11 nous centres de salut que s’incorporaran a la xarxa sanitària de Mallorca. El Pla d’Infraestructures d’Atenció Primària —dissenyat pel Servei de Salut i en el qual s’emmarca aquesta reforma— és una aposta del Govern per oferir una atenció primària més accessible, resolutiva i de qualitat. Per això, es considera un objectiu essencial garantir centres de salut i unitats bàsiques de salut amb una ubicació adequada, amb espais suficients i polivalents, on els professionals puguin dur a terme la seva tasca de manera confortable i amb infraestructures amb tecnologia idònia per donar una resposta eficaç als problemes de salut de la població.

Llegeix més...

El Servei d’Aparell Digestiu i Endoscòpia de l’Hospital de Manacor ha aplicat una nova tècnica per a l’extirpació de pòlips del còlon complexos i forma part dels 16 hospitals pioners que ho han implantat. Aquesta tècnica de resecció endoscòpica mucosa sota l’aigua (REM underwater) per a l’extirpació de pòlips de còlon complexos es va donar a conèixer en el 41è Congrés Nacional d’Endoscòpia, dut a terme aquest mes de novembre passat.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173, de dia 26 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 18 de desembre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173, de dia 26 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 5 de desembre de 2019, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca.

Llegeix més...

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en un estudi sobre la persistència a llarg termini d'una soca del complexe clonal 446 de Pseudomona aeruginosa multiresistent, amplement distribuït en un centre mèdic acadèmic. També hi han participat el Northwestern University Feinberg School of Medicine, el Midwestern University, el Brigham and Women's Hospital i el Harvard Medical School.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 170, de dia 19 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de desembre de 2019, per la qual es fa pública la designació de dues assessores especialistes en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa de família en equips d’atenció primària dependents de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169, de dia 17 de desembre de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 12 de desembre de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de diverses categoria dependents del Servei de l'IB-Salut.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) és una entitat compromesa amb la igualtat de gènere. El novembre d’enguany es va aprovar el Pla d’Igualtat de l’entitat per detectar i reduir les desigualtats en l’àmbit professional, conciliar la vida personal i laboral, combatre les violències masclistes i visibilitzar el paper de la dona en la recerca en salut.

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació de l'assaig de fase 2 que explora biomarcadors relacionats amb la immunitat per fer proves en l'era postimmunoteràpia/TKI sobre el pazopanib com a tractament antiangiogènic de segona línia en el carcinoma de cèl·lules renals metastàtiques després del fracàs de l’inhibidor de la tirosina cinasa (TKI). També hi han participat diversos centres espanyols.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 168, de día 14 de desembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del Director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 Balears per la qual s´adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de coordinador d´unitat assistencial (Formació) de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 Balears.

Llegeix més...

Subcategories

El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.