Infosalut

Associació d'un un sol polimorfisme de nucleòtids en el gen ubxn6 amb fenotip de no progressió a llarg termini en individus seropositius

epr1340El Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un article sobre l'associació d'un un sol polimorfisme de nucleòtids en el gen ubxn6 amb fenotip de no progressió a llarg termini en individus seropositius. També hi han participat diferents centres espanyols.

Melchor Riera, metge de medicina interna de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Association of a single nucleotide polymorphism in the ubxn6 gene with long-term non-progression phenotype in HIV-positive individuals" a la revista Clinical Microbiology and Infection.

Llegeix més...

S’ha doblat l’oferta formativa de medicina familiar i infermeria d’atenció familiar

Les Balears han doblat en un any l’oferta formativa de professionals de la salut de medicina familiar i infermeria d’atenció familiar i comunitària. Concretament, del curs 2018-19 al 2019-20 aquesta oferta ha passat de 41 a 70 places MIR (metge o metgessa intern resident) i de 4 a 18 places EIR (infermer o infermera intern resident). Això ha estat possible gràcies a l’increment del nombre de places de formació d’especialistes acreditades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i també per l’acreditació de nous centres docents a Mallorca i Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

miRNA circulant com a eina de diagnòstic per a la discriminació de malalties respiratòries

epr1016El Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en una carta sobre els miRNA circulant com a eina de diagnòstic per a la discriminació de malalties respiratòries. També hi han participat el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Universitario Fundacion Jimenez Diaz, el CIBERES i l'IdiPAZ.

Llegeix més...

La xarxa de 'Platges sense Fum' incorpora quatre nous espais

Les platges de Binissafúller (Sant Lluís), Cala Deià (Deià) la Colònia de Sant Pere (Artà) i Cala Millor (Sant Llorenç) s’han adherit a la xarxa de «Platges sense fum», impulsada per les conselleries de Salut i Consum i de Medi Ambient i Territori, i que té per objecte promoure els hàbits saludables i sensibilitzar la població sobre la importància de no deixar residus en els espais naturals. Així doncs, seran set les zones lliures de fum de la xarxa, ja que anteriorment s’hi van sumar Cala Estància (Palma), Cala Anguila (Manacor) i Sant Joan(Alcúdia).

Llegeix més...

L’Hospital d’Inca planifica obres de reforma i millora a la unitat d’hospitalització quirúrgica

ins epr596Atesa la disminució de l’activitat quirúrgica durant l’època estival, l’Hospital Comarcal d’Inca ha planificat fer obres de reforma i millora a la Unitat d’Hospitalització Quirúrgica, que alberga trenta-vuit llits. En concret, les tasques consistiran a millorar el paviment del passadís de la Unitat i reparar els petits deterioraments produïts durant els dotze anys que l’Hospital ha estat en funcionament.

Llegeix més...

Predictors d'adherència en una intervenció per al tractament de la depressió basada en internet

ins epr711L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un estudi on s'analitzen els predictors d'adherència en una intervenció per al tractament de la depressió basada en internet.

Adoración Castro, Miquel Roca i Margalida Gili, investigadors de l'IdISBa, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Adherence predictors in an Internet-based Intervention program for depression" a la revista Cognitive Behaviour Therapy.

Llegeix més...

Convocat el lloc de treball de Supervisor d’Unitat d’Infermeria de Quiròfans de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 109, de dia 8 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de Quiròfans de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

Nou instrument per simplificar col·locació de sivelles circumdants

ins epr724El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un nou instrument per simplificar col·locació de sivelles circumdants. També hi han participat el Centrovision Mendoza, l'Hospital Central de Mendoza, l'Hospital San Juan de Dios de Mendoza i l'Instituto de Microcirugía Ocular.

María Gómez Resa, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en l'article amb el títol "A new instrument to simplify encircling buckle placement" a la revista European Journal of Ophthalmology.

Llegeix més...

L'oferta de FSE 2019-2020 s'incrementa en 219 places a Balears

En el Ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS) es va acordar augmentar en un 13,5% l'oferta de places de formació sanitària especialitzada (FSE),  per a la pròxima convocatòria (2019/2020) fins a les 9.539 places. A les Illes Balears, una de les comunitats autònomes que ha registrat major increment, li han correspost un total de 219 places (39,5%).

Llegeix més...

El Servei de Salut subscriu un conveni amb l’Institut Català d’Oncologia per col·laborar amb el Programa de Càncer Hereditari

El Servei de Salut ha subscrit un conveni amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per col·laborar en l’àmbit del càncer hereditari. Es tracta de cooperar en les àrees de genètica clínica i molecular del càncer, específicament en la coordinació assistencial i del diagnòstic genètic del càncer hereditari. 

Llegeix més...