Back Estàs aquí:Home Investigació

Investigació i innovació

Lectura de tesi doctoral de Josep Miquel Bauçà Rosselló

epr750Josep Miquel Bauçà Rosselló, facultatiu del Laboratori de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa, va presentar la seva tesi amb el títol "Biomarcadores y apnea obstructiva del sueño. Implicaciones en el síndrome coronario agudo".

Llegeix més...

Neurologia i Recerca de Son Espases i l'IdISBa han participat en les variabilitats funcionals després d'un ictus isquèmic

cc sss137El Servei de Neurologia i la Unitat de Recerca de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en un article sobre com les variants de baixa freqüència PATJ són associades amb pitjors resultats en ictus isquèmic funcional. També hi han participat diferents centres espanyols.

Sílvia Tur i Carmen Jiménez, neuròlogues de l'Hospital Universitari Son Espases; i Aina Medina Dols, investigadora de l'IdISBa, han participat en la publicació de l'article amb el títol "PATJ Low Frequency Variants Are Associated With Worse Ischemic Stroke Functional Outcome" a la revista Circulation Research.

Llegeix més...

Immunologia de Son Espases participa en un article sobre els rol del mosaïcisme genètic en pacients amb malalties immunodeficients primàries

mfb239El Servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un estudi sobre el rol rellevant inesperat del mosaïcisme genètic en pacients amb malalties immunodeficients primàries. També hi han participat diferents centres espanyols i internacionals.

Natalia Martínez Pomar, immunòloga de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Unexpected relevant role of gene mosaicism in patients with primary immunodeficiency diseases" a la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Llegeix més...

Son Llàtzer i IdISBa publiquen un article sobre la intervenció multidisciplinar per prevenir infeccions causades pel catèter perifèric venós

ins jtg35El Servei de Medicina Interna, la Unitat de Malalties Infeccioses, el Servei de Microbiologia i la Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat un article sobre una intervenció multidisciplinar d'educació per prevenir les infeccions del torrent sanguini associat al catèter perifèric venós.

Mercedes García Gasalla, María Arrizabalaga Asenjo, Lola Ventayol Aguiló i Antoni Payeras Cifre, metges de medicina interna de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Carmen Collado Giner i Maria Cruz Pérez-Seco, microbiòlogues de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Antònia Socias Mir, metgessa de medicina intensiva de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; i Adrián Rodríguez Rodríguez, investigador de l'IdISBa; han publicat l'article amb el títol "Results of a multifaceted educational intervention to prevent peripheral venous catheter-associated bloodstream infections" a la revista Journal of Hospital Infection.

Llegeix més...

Aprovació de l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària

El Consell de Govern va aprovar el passat dia 15 de març el Decret de carrera investigadora, una norma que regula l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts de recerca sanitària de les Illes Balears.

Aquest Decret permetrà proporcionar als investigadors sanitaris de les Illes Balears condicions laborals adequades al seu mèrit i esforç, els propiciarà una estabilitat laboral, els donarà seguretat jurídica i promourà la igualtat d’oportunitats per als investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Fins ara, el personal investigador contractat per l’IdISBa es trobava sotmès al règim jurídic general del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no permetia tenir en compte les peculiaritats intrínsecament associades amb la tasca investigadora i no preveia l’existència d’una carrera investigadora, entesa com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Llegeix més...