Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes

Estudis i projectes

Oncologia de Son Llàtzer ha participat en l'assaig PREVIUM

epr1213El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en l'assaig PREVIUM sobre l'agent únic Regorafenib per a pacients amb càncer colorectal metastàtic amb qualsevol mutació RAS o BRAF tractada prèviament amb FOLFOXIRI més Bevacizumab. També hi han participat diferents centres espanyols.

Esther Falcó, oncòloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Single-Agent Regorafenib in Metastatic Colorectal Cancer Patients with Any RAS or BRAF Mutation Previously Treated with FOLFOXIRI plus Bevacizumab (PREVIUM Trial)" a la revista The Oncologist.

Llegeix més...

Malalties Infeccioses de Son Espases i l'IdISBa participen en un estudi sobre perfil proteòmic associat a la pèrdua de control d'elit espontani del VIH-1

epr1191El Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en un estudi sobre el perfil proteòmic associat a la pèrdua del control espontani de VIH-1 Elit. També hi han participat diferents centres espanyols.

Luis Martín Pena, metgessa del servei de medicina interna de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadora de l'IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Proteomic Profile Associated with Loss of Spontaneous HIV-1 Elite Control" a la revista The Journal of Infectious Diseases.

Llegeix més...

Cardiologia de Son Espases participa en un estudi sobre l'estratificació basal de risc en pacients majors de 75 anys

cc epr313La Unitat de Cardiologia Intervencionista del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un article sobre l'estratificació basal de risc en pacients majors de 75 anys amb infart i shock cardiogènic referits per a anglioplàstia primària. També hi han participat diferents centres espanyols.

Alfredo Gómez Jaume, cardiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Estratificación basal de riesgo en pacientes mayores de 75 años con infarto y shock cardiogénico referidos para angioplastia primaria" a la revista Revista Española de Cardiología.

Llegeix més...

L'IdISBa i Atenció Primària de Mallorca participen en una revisió sistemàtica sobre les intervencions per millorar l'atenció a la malaltia CV en àrees rurals

mfb241L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i la Unitat d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca han participat en la publicació d'una revisió sistemàtica sobre l'efectivitat de les intervencions per milorar l'atenció a la salut en àrees rurals. També hi han participat la Escuela Andaluza de Salud Pública i el CIBERESP.

Maria Jesús Serrano RipollIgnacio Ricci, investigadors de l'IdISBa i la Unitat d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Effectiveness of interventions to improve cardiovascular healthcare in rural areas: a systematic literature review of clinical trials" a la revista Preventive Medicine.

Llegeix més...

Son Espases participa en un estudi retrospectiu sobre complicacions en el peu en la neuroartropatia de Charcot

cc epr522La Unitat del Peu Diabètic de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi retrospectiu en centres d'atenció terciària a Espanya sobre les complicacions en el peu en la neuroartropatia de Charcot. També hi han participat diferents centres espanyols.

Melcior Lladó, podòleg de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Complicaciones a corto plazo en el pie en la neuroartropatía de Charcot: estudio retrospectivo en centros de atención terciaria en España" a la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición.

Llegeix més...