Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes Una logopeda de Son Llàtzer participa en la 15th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technology 2018

Una logopeda de Son Llàtzer participa en la 15th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technology 2018

6565Una logopeda del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer va participar en la 15th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technology, que es va celebrar a Brussel·les del 27 al 30 de juny de 2018.

Eulàlia Juan Pastor, logopeda de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi va participar amb la comunicació oral titulada "Empowering and motivating cochlear implant recipients with access to self-directed rehabilitation through direct streaming".

Tradicionalment, la rehabilitació auditiva es duu a terme amb el suport d'un logopeda, generalment en un centre clínic. Els adults usuaris d'un implant coclear precisen entrenament per adquirir un rendiment òptim de l'aparell, per exemple: per reconèixer la veu en situacions desafiadores com la distància, soroll de fons, participar de conversa en grup, ús del telèfon, etc. Actualment, les noves indicacions, com ara SSD o pèrdua auditiva unilateral i asimètrica, requereixen un entrenament auditiu intens i específic.

Diferents estudis clínics relacionats amb la plasticitat auditiva després de la col·locació d'implants coclears suggereixen que pot ser necessari un entrenament auditiu addicional perquè es produeixi la reorganització del cervell. Això implica un esforç econòmic i de temps per part del pacient, la família o els cuidadors. D'altra banda, la literatura també emfatitza moltes raons que recolzen la importància de la pràctica diària aprofitant les activitats de rutina i en contextos naturals.

D'aquesta manera, existeixen programes informàtics dissenyats amb aquest fi, però no tots els pacients hi tenen accés, a causa del cost o dels requisits d'equipament tècnic, etc. Actualment, existeixen dispositius sense fil i processadors de so que permeten streaming amb dispositius IOS. Aquesta característica facilita l'accés directe a una plataforma d'entrenament auditiu a través de diferents aplicacions disponibles comercialment, moltes d'elles gratuïtes, no sempre disenyades amb un propòsit educatiu específic sinó que a través d'activitats que poden ser més agradables o atractives per al pacient, com escoltar audiollibres, llegir la premsa o altres recursos.

Es van presentar algunes experiències d'ús del processador per a l'autorehabilitació o rehabilitació en streaming, amb la idea de proporcionar al pacient possibilitats de rehabilitació adaptades a les seves necessitats i a la seva disponibilitat de temps i amb l'incentiu de poder seleccionar o dissenyar el seu programa d'entrenament a mida.

Programa.

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Ci2018]