Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes Neuroestimulador del gangli esfenopalatí per al tractament de determinades cefalees: estudi de monitoratge

Neuroestimulador del gangli esfenopalatí per al tractament de determinades cefalees: estudi de monitoratge

En el BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2018, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es determina la submissió del neuroestimulador del gangli esfenopalatí per al tractament de cefalees en raïms crònics refractaris a estudi de monitoratge i s'estableixen els requisits específics.

L'article 4 de l'Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, de modificació del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments, assenyala que es dictaminarà la submissió d'una tècnica, tecnologia o procediment a estudi de monitoratge mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.

Ara es resol, entre altres aspectes, la submissió a estudi de monitoratge el neuroestimulador del gangli esfenopalatí per al tractament de determinades cefalees, inclòs en la cartera comuna d'implants quirúrgics dins de l'epígraf "NQ 1 0 3 3 Generador per a estimulació perifèrica d'altres localitzacions, per al tractament del dolor crònic refractari a tractaments mèdics i quirúrgics convencionals".

L'Agència d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries de l'Institut de Salut Carlos III s'encarregarà de la coordinació tècnica de l'estudi de monitoratge.

Per determinar els centres participants en aquest estudi s'haurà de seguir el corresponent procediment de designació de centres acordat per la Comissió de prestacions, assegurament i finançament.

La proposta de designació de cada centre formulada per la respectiva comunitat autònoma serà ratificada per la Subdirecció General de Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Fons de Compensació, una vegada comprovada que la documentació aportada està completa i compleix les condicions exigides en el corresponent protocol.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

[Font: BOE. Núm. 226. 18/09/2018]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal ]

Noticias relacionadas en Infosalut
*28/09/2016 - Establerts els requisits específics dels estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments.
*14/07/2015 - Modificació de la cartera de serveis comuns del SNS i regulació dels estudis de monitoratge.