Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes Microbiologia de Son Espases i l'IdISBa participen en les recomanacions del Comitè Espanyol de l'Antibiograma (COESANT)

Microbiologia de Son Espases i l'IdISBa participen en les recomanacions del Comitè Espanyol de l'Antibiograma (COESANT)

ins epr195El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació de les recomanacions del Comitè Espanyol de l'Antibiograma per a la selecció d'antimicrobians i les seves concentracions en l'estudi in vitro de la sensibilitat amb mètodes automàtics. També hi han participat diferents centres espanyols.

Antonio Oliver, microbiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa participa en la publicació de l'article amb el títol "Recomendaciones del Comité Español del Antibiograma (COESANT) para la selección de antimicrobianos y sus concentraciones en el estudio in vitro de la sensibilidad con métodos automáticos" a la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

Els sistemes automàtics utilitzats en l'estudi de la sensibilitat als antimicrobians estan introduits en la majoria dels laboratoris de microbiologia clínica a Espanya, utilitzant principalment els punts de tall de l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). L'any 2007, un grup d'experts va publicar unes recomanacions per incloure antimicrobians i seleccionar concentracions d'aquests sistemes. Sota l'auspici del Comitè Espanyol de l'Antibiograma (COESANT) i del Grup d'Estudi dels Mecanismes d'Acció i Resistència als Antibiòtics (PRAN), un grup d'experts ha actualitzat aquest document. Les principals modificacions realitzades sobre la versió anterior comprenen la inclusió de nous agents antimicrobians, l'adaptació dels rangs de concentracions per cobrir els punts de tall clínics i els punts de tall epidemiològics (ECOFF) definits per l'EUCAST, i per la inferència de nous mecanismes de resistència. Aquesta propuesta hauria de ser considerada pels diferents fabricants i els usuaris quan es dissenyin nous panells o targetes. A més, s'inclouen recomanacions per realitzar informes selectius. Amb aquest enfocament, la implementació dels punts de tall de l'EUCAST serà més fàcil, augmentant la qualitat de les dades de l'antibiograma i la seva interpretació microbiològica. També serà d'utilitat per als estudis de vigilància epidemiològica, així com per a l'ús clínic dels antimicrobians, d'acord amb els programes d'optimització d'ús d'antimicrobianos (PROA).

Referència de l'article

Cantón R, Oliver A, Alós JI, de Benito N, Bou G, Campos J, et al. Recommendations of the Spanish Antibiogram Committee (COESANT) for selecting antimicrobial agents and concentrations for in vitro susceptibility studies using automated systems. Enferm Infecc Microbiol Clin. març 2019; doi: 10.1016/j.eimc.2019.01.017. PubMed PMID: 30878313
Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]