Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes Detecció de substàncies dissociatives psicoactives en orina per cinc immunoassaigs comercials de fenciclidina

Detecció de substàncies dissociatives psicoactives en orina per cinc immunoassaigs comercials de fenciclidina

cc epr534Els Serveis d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, Son Espases y Can Misses, els Serveis d'Urgències de l'Hospital Can Misses i Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears han publicat una comunicació curta sobre la detecció de substàncies dissociatives psicoactives en orina per cinc immunoassaigs comercials de fenciclidina.

Isabel Gomila Muñiz, facultativa del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadora de l'IdISBa; Maria Ángeles Leciñena, metgessa del Servei Urgències de l'Hospital Can Misses; Miguel Ángel Elorza, facultatiu del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa;  Yolanda Pastor i Laura Sahuquillo, facultatives del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Can Misses; Miguel Servera, facultatius del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Jordi Puiguriguer, metge del Servei Urgències de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Bernardí Barceló Martín, facultatiu del Servei d'Ànàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa; han publicat l'article amb el títol "Detectability of Dissociative Psychoactive Substances in Urine by Five Commercial Phencyclidine Immunoassays" a la revista Journal of Analytical Toxicology.

Referència de l'article

Gomila I, Leciñena MÁ, Elorza MÁ, Pastor Y, Sahuquillo L, Servera M, et al. Detectability of Dissociative Psychoactive Substances in Urine by Five Commercial Phencyclidine Immunoassays. J Anal Toxicol. 2019 Apr 23. doi: 10.1093/jat/bkz026.
Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Jarmoluk / Laboratoy analysis / CC BY-SA 2.0 ]