Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Estudis i projectes Document de consens espanyol per a l'algoritme de tractament de la rosàcia

Document de consens espanyol per a l'algoritme de tractament de la rosàcia

cc epr547El Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en l'elaboració del document de consens espanyol per a l'algoritme de tractament de la rosàcia. També hi han participat diferents centres espanyols.

Cristina Nadal, dermatòloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Documento de consenso español para el algoritmo de tratamiento de la rosácea" a la revista Actas Dermo-Sifiliográficas.

Les últimes evidències científiques i la incorporació de nous fàrmacs a l'arsenal terapèutic de la rosàcia fan necessari revisar i actualitzar els criteris i estratègies de tractament. A aquest efecte, un grup de 15 dermatòlegs experts en aquesta malaltia van aportar i discutir sobre les diferents teràpies i els criteris de resposta i canvi de tractament. Partint de la revisió crítica de la bibliografia i de l'exposició dels hàbits dels dermatòlegs espanyols en la seva pràctica clínica, es van formular diferents propostes que van ser debatudes tenint en consideració tant l'experiència professional com les preferències dels pacients o els criteris d'equitat. Una vegada validades les propostes, es van formular les recomanacions finals que, juntament amb l'evidència aportada per les principals guies i estudis internacionals, van donar lloc al present document. L'objectiu d'aquest consens és oferir al dermatòleg un enfocament pràctic per a abordar la rosàcia.

Referència de l'article

Salleras M, Alegre M, Alonso-Usero V, Boixeda P, Domínguez-Silva J, Fernández-Herrera J, et al. Documento de consenso español para el algoritmo de tratamiento de la rosácea. Actas Dermo-Sifiliográficas. juliol 2019;S1578219019301805. doi: 10.1016/j.ad.2019.01.001. PubMed PMID: 30837074
Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut] 

[Foto: M. Sand, D. Sand, C. Thrandorf, V. Paech, P. Altmeyer, F. G. Bechara / Rosacea / CC BY­ND 2.0]