Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Gestió de la investigació

Gestió de la investigació

Convocatòria 2019 de nous membres del CEI-IB, diplomats o graduats en infermeria

La Conselleria de Salut, Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut ha obert la convocatòria 2019 per a la inclusió de nous membres al Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB), amb preferència per diplomats o graduats en infermeria.

La tasca que han de desenvolupar els membres del CEI-IB és l’avaluació d’assaigs clínics, estudis postautorització i projectes d’investigació, i assistir mensualment a la reunió del Comitè, que es du a terme en horari de migdia i/o tarda.

Per a l’elecció de membres, es tendrà en compte l’experiència professional i en investigació, la formació específica en bioètica, epidemiologia, estadística i mètodes d’investigació.

Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

Llegeix més...

El Banc Europeu d'Inversions facilita 1.200 milions d'euros a la ciència espanyola per a la I+D+i

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha realitzat un prèstec, el de major quantia fins ara, a la ciència espanyola, per a donar suport a la I+D+i.: 1.200 milions que es destinaran a finançar les activitats que desenvolupen els centres i institucions de recerca públiques a Espanya fins a l'any 2020.

El BEI atorga aquests fons sota el marc del programa InnovFin per a la Ciència, una iniciativa conjunta del Grup BEI i la Comissió Europea, dissenyada específicament, per a fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació a Europa, i amb el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la UE.

Llegeix més...

S’ha aprovat el decret que crea i regula el registre de clústers

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el decret pel qual es crea i es regula el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El decret també formula el paper que han de tenir les AEI o clústers dins el sistema d’R+D+I de les Balears.

L’objectiu de tenir empreses i organismes agrupats és facilitar les pràctiques innovadores que millorin la competitivitat.

La inscripció en el Registre, que dependrà de la Direcció General d’Innovació i Recerca, també facilitarà la participació de les AEI inscrites a les convocatòries d’ajudes en matèria de suport a projectes de clústers-AEI.

El decret disposa que les agrupacions empresarials innovadores han de ser entitats sense finalitat de lucre i han de conformar, en un espai geogràfic o sector productiu, una combinació d’empreses i centres d’investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador.

Llegeix més...

L’IdISBa i Roche Farma Espanya impulsen el programa “Stop Fuga de Cerebros”

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora de la Unitat de Serveis Mèdics de Roche Farma, Gemma Palacios, van firmar un conveni de col·laboració mitjançant el qual Roche contribuirà econòmicament amb l’Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per a la contractació d'un investigador predoctoral per evitar la fuga de talent investigador a la comunitat autònoma.

Així doncs, Roche Farma posa a disposició de l’IdISBa una dotació econòmica de 60.000 euros per a la contractació d'un investigador predoctoral de perfil bàsic o translacional amb una durada inicial de 24 mesos. L’IdISBa podrà prolongar aquest període podrà durant dotze mesos addicionals, amb l’avaluació científica prèvia dels resultats preliminars obtinguts i del grau d'avenç de la tesi doctoral, cas en què el finançament l’aportarà l'Institut.

Llegeix més...

L’IdISBa obre la segona convocatòria del projecte FuturMED, programes FOLIUM i RADIX

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) obre la segona convocatòria dels programes “RADIX” i “FOLIUM” per a la contractació d’investigadors a la nostra comunitat autònoma; d’una banda, el programa d’incorporació d’investigadors postdoctorals “FOLIUM” i, de l’altra, el programa d’incorporació de líders júniors “RADIX”.

Ambdues convocatòries es publiquen en el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener,  on podeu consultar més informació.

El programa FOLIUM compta en aquesta segona convocatòria amb 7 places d’investigadors postdoctorals, per incorporar-se a grups o línies de recerca liderades de forma preferent per investigadors emergents a l’IdISBa. La primera convocatòria del programa ha permès incorporar 4 investigadors postdoctorals. En conjunt, el programa FOLIUM incorporarà un total de 12 investigadors. 

A través del programa RADIX es pretén contractar investigadors principals emergents amb una trajectòria d’excel·lència en l’àmbit internacional i amb projecció de lideratge perquè s’incorporin a la plantilla investigadora de l’IdISBa.

Llegeix més...