Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Noves tecnologies

Noves tecnologies

Son Espases incorpora una tècnica per evitar les seqüeles de l’extirpació del càncer de mama

L’Hospital Universitari Son Espases ha incorporat la tècnica de localització del gangli sentinella, que s’aplica a pocs centres hospitalaris d’Europa, l’objectiu de la qual és evitar l’aparició del limfoedema, un dels possibles efectes secundaris de l’extirpació dels ganglis axil·lars de les pacients amb càncer de mama, que provoca l’acumulació de líquid al braç i en limita la funcionalitat.

Per aquest motiu, l’Hospital ha impulsat en el darrer any la tècnica del marcatge del gangli positiu abans d’iniciar el tractament amb quimioteràpia, prèviament a la intervenció quirúrgica. D’aquesta manera es pot saber si el gangli ha tengut una bona resposta al tractament i, si és així, s’extirpen el gangli marcat i el gangli sentinella, que en algunes ocasions és el mateix. Fins ara, aquesta tècnica s’ha aplicat a sis casos, en tres dels quals s’ha evitat buidar el gangli axil·lar (limfoadenectomia). 

Llegeix més...

El Servei d'Oftalmologia de Can Misses realitza en els primers sis mesos 18 cirurgies de retina

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Can Misses d’Eivissa realitza des de fa 6 mesos intervencions de cirurgia de retina (vitrectomia), una de les cirurgies més complexes de l’especialitat d’oftalmologia i, fins ara, el principal motiu de derivació de pacients a Son Espases.

La tècnica de la vitrectomia es pot realitzar actualment per incisions de calibre petit que no necessiten tancament mitjançant sutura. És una cirurgia que es pot fer amb anestèsia local i de manera ambulatòria.

La vitrectomia consisteix en l’eliminació del gel de l’interior de l’ull, conegut com a gel vitri, intercanviant-lo per sèrum, aire, gas o oli de silicona. Aquesta intervenció permet realitzar altres tractaments sobre la retina com l’endofotocoagulació (làser), l’eliminació de traccions de la interfase del vitri amb la retina o l’extracció de materials diversos, com ara cossos estranys o restes de cristal·lí després d'una cirurgia de cataracta complicada.

Llegeix més...

Monitorització de glucosa mitjançant sensors de tipus flash

En el BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es determina la submissió del sistema de monitorització de glucosa mitjançant sensors (tipus flash) a estudi de monitorització i s'estableixen els requisits específics.

L’article 4 de l'Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, de modificació del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments.

El mes de març de 2018 es va emetre l'informe corresponent d'avaluació i, posteriorment, es va enviar a la Comissió de prestacions, assegurament i finançament. Aquesta Comissió va donar la seva conformitat a l'estudi.

Llegeix més...

L'Hospital Mateu Orfila ha invertit 105.000 € en la compra de dos nous ecògrafs

L’Hospital Mateu Orfila ha invertit un total de 105.046,15 € en l’adquisició de dos nous ecògrafs en el marc del procés de renovació tecnològica d’aparells i de mètodes diagnòstics que es porta a terme en els últims anys. Un dels equips és un ecògraf per al Servei d’Obstetrícia i Ginecologia model GE Healthcare Voluson S10 Expert que ha tengut un cost de 76.290,50 € i, el segon, és un ecògraf portàtil GE Healthcare LOGIQ P7, de 28.755,65 €, per al Servei d’Urgències del centre.

El nou aparell de diagnosi prenatal per imatge substitueix l’equip que la Direcció Mèdica de l’Àrea de Salut de Menorca tenia llogat per poder realitzar les proves ecogràfiques a les mares gestants, mentre durés tot el procés de tramitació administrativa que implica la compra de nou material. Amb aquest nou ecògraf, l’Hospital disposa ara d’un equip d’alta resolució d’última generació, de fàcil maneig pels professionals i amb una resolució i qualitat d’imatge excepcional.

Llegeix més...

Digestiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera posa en marxa la realització de CPRE

El Servei d'Aparell Digestiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que dirigeix la Dra. Maite Novella, ha començat a realitzar a Can Misses una intervenció per a la qual fins ara era necessari derivar els pacients als hospitals de referència, Son Espases i Son Llàtzer.

La prova denominada colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) és una intervenció mixta endoscòpica i radiològica utilitzada per tractar les malalties dels conductes biliars i del pàncrees.

El mes d'agost es van començar a realitzar les primeres proves i fins ara s'han fet 8 procediments. La realització de la prova a Eivissa evitarà uns 100 desplaçaments anuals si es compten els desplaçaments que hi ha hagut en els 2 últims anys.

Llegeix més...