Back Estàs aquí:Home Investigació Notícies d'investigació Noves tecnologies

Noves tecnologies

El Servei de Cirurgia Vascular de Son Espases opera una cinquantena de pacients cada any per prevenir els ictus

L’Hospital Universitari Son Espases ha acollit els dies 26 i 27 d'octubre un curs sobre la patologia carotídia isquèmica, responsable de provocar el 20-30 % dels ictus.

L’objectiu és actualitzar les tècniques i ampliar els coneixements que poden prevenir els accidents cerebrovasculars.

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Son Espases tracta cada any més d’una cinquantena de pacients que presenten patologia isquèmica per malaltia a la caròtida extracranial, responsable de provocar entre el 20 % i el 30 % dels ictus (infarts cerebrals). Les tècniques aplicades són la cirurgia oberta o la implantació d'un stent (introducció d’una molla expansiva dins l’artèria afectada) per tal de restablir el flux sanguini cap al cervell i prevenir les conseqüències de les malalties cardiovasculars que l’afecten. 

La patologia cerebrovascular suposa la segona causa de mort i la primera d’incapacitat al primer món, cosa que fa palesa la necessitat d’avançar en aquest camp. La incidència en la població és molt alta i en el grup de persones de més de 70 anys se situa al voltant dels 1.800 casos per cada 100.00 habitants i any. De fet, és la segona causa de mortalitat en la població general i la primera entre les dones.

Llegeix més...

Endoscòpia Digestiva de Son Espases realitza els 3 primers casos de tractament endoscòpic del diverticle de Zenker

La Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Universitari Son Espases, amb la col·laboració del Dr. Enrique de la Morena, cap de servei de Digestiu de l'Hospital La Zarzuela de Madrid, que té una de les casuístiques més elevades en aquest tractament, ha realitzat els 3 primers casos de tractament endoscòpic del diverticle de Zenker amb èxit.

El diverticle de Zenker és un fals diverticle de la unió faringoesofàgica de localització supraesfinteriana produït per la disfunció del múscul cricofaringi, el qual perd la seva capacitat de relaxació durant la deglució. El consegüent augment de la pressió hipofaríngia provoca l'herniació de la mucosa i submucosa faríngies a través del punt feble que constitueix la "dehiscència" de Killian, situada a la paret posterior hipofaríngia entre els músculs tirofaringi i cricofaringi. L'adventícia de la paret diverticular es fusiona amb l'adventícia de la paret esofàgica formant un septe sòlid que separa els dos llums.

Llegeix més...

La Plataforma de Microscòpia de l’IdISBa ofereix nous serveis en el camp del cultiu cel·lular

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha informat sobre els nous serveis de la Plataforma de Microscòpia de l’IdISBa, en el camp del cultiu cel·lular: una estació de treball per a cèl·lula viva, que permet captar imatges a temps real de cultius cel·lulars en una situació d'atmosfera controlada.

Aquest nou equipament procedeix de la convocatòria d’accions especials de recerta i desenvolupament 2017-2019, oferta per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

El nou servei consisteix en una càmera d'hipòxia per a plaques de 96 pouets on es poden monitoritzar les cèl·lules en una situació d'atmosfera controlada ([O2], [CO2] i temperatura), que permet treballar amb microscòpia de fluorescència al mateix temps que es registren els cultius amb microscòpia òptica. També és pot monitoritzar al mateix temps varis cultius en condicions diferents.

Llegeix més...

L’IB-Salut adquireix material fungible i la cessió d’equips per a sessions d’hemodiàlisi i de plasmafèresi

El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut la contractació del subministrament per adquirir material fungible i la cessió d’equips per a sessions d’hemodiàlisi als centres hospitalaris que depenen del Servei de Salut i de plasmafèresi a l’Hospital Universitari Son Espases. L’hemodiàlisi és una teràpia que té com a finalitat suplir les funcions principals dels ronyons i la plasmafèresi és un mètode per extraure la sang del cos a fi de processar-la i després restituir-la-hi.

Aquesta iniciativa permetrà subministrar nous equipaments —com ara monitors d’hemodiàlisi i dialitzadors d’última tecnologia— a l’Hospital Universitari Son Espases, a l’Hospital de Manacor, a l’Hospital Son Llàtzer i a l’Hospital Comarcal d’Inca. El contracte té una durada de quatre anys i un pressupost base de licitació de 7 milions d’euros, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma per als exercicis del període 2018-2021.

Aquesta acció forma part d’una estratègia global de millora de la prestació en els tractaments de diàlisi per als pacients de malaltia renal crònica, en la qual participen tots els serveis de nefrologia dels hospitals públics de les Illes Balears. L’estratègia es basa a millorar diferents eixos: potenciar la diàlisi a domicili, canviar i millorar la tecnologia, integrar els sistemes d’informació en un únic model de seguiment i disposar de noves instal·lacions i nova maquinària a tots els centres.

Llegeix més...

L'IB-Salut inicia la implantació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) a tramitar la contractació d’una xarxa d’electrocardiografia integrada per als centres que depenen del Servei de Salut i els equips associats, per un valor estimat d’1.140.120,58 €. Això suposa que es desenvoluparà i s’implantarà una xarxa que consistirà en una base de dades i un repositori central del Servei de Salut que assegurarà tot el procés i es dotarà d’uns dos-cents electrocardiògrafs amb unes característiques tècniques que en permetran el funcionament en xarxa en les condicions d’integració que es determinaran.

L'electrocardiograma és una prova senzilla, però bàsica en la valoració de les malalties del cor, malgrat que l'evolució i la sofisticació de la tecnologia continuen essent molt importants. És especialment transcendent la comparació dels canvis de l'electrocardiograma quan els pacients presenten dolor al pit, palpitacions o fatiga, però moltes vegades aquestes proves no es poden recuperar a causa de pèrdues del registre en paper o perquè estan arxivades en històries clíniques electròniques diferents d’aquella on figuren les dades del pacient en el moment de la prova.

Llegeix més...