Back Estàs aquí:Home Investigació

Investigació i innovació

Trastorns de l'apetit en pacients en tractament per diàlisi peritoneal

epr14El Servei de Nefrologia de l'Hospital Can Misses ha participat en un estudi sobre el rol dels trastorns en l'apetit en la diàlisi peritoneal en les anormalitats en el metabolisme de la glucosa, alliberament de pèptids relacionats amb l'apetit i citocines proinflamatòries. També hi han participat la Universidad Autónoma de Zacatecas, l'Hospital Universitario la Paz, Universidad Nacional Autónoma de Honduras,Hospital da Costa-Burela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Autónoma de Madrid.

Mario A. Pavone, nefròleg de l'Hospital Can Misses, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Abnormalities in Glucose Metabolism, Appetite-Related Peptide Release, and Pro-inflammatory Cytokines Play a Central Role in Appetite Disorders in Peritoneal Dialysis" a la revista Frontiers in physiology.

Llegeix més...

Detecció ultraràpida i ultrasensible a simple vista de bacteris positius amb urea amb nanosensors plasmònics

8123L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'un estudi sobre detecció ultraràpida i ultrasensible a simple vista de bacteris positius amb urea amb nanosensors plasmònics. També hi han participat la Universitat de les Illes Balears, el IUNICS i Saniconsult Ibérica.

Llegeix més...

Estudi ENEAS en població amb asma no controlat a Espanya

ins epr451El Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en l'estudi ENEAS sobre els objectius terapèutics desconeguts i possibles trets tractables en una població de pacients amb asma sever no controlat a Espanya. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

Sistema de conducció òssia activa de Bonebridge

epr1336El Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha publicat un article sobre el sistema de conducció òssia activa de Bonebridge com a tècnica ràpida i segura per un enfocament de fossa mitjana.

Claudio Carnevale, Manuel Tomás-Barberán,  Guillermo Til Pérez i Pedro Sarría Echegaray, han publicat l'article amb el títol "The Bonebridge active bone conduction system: a fast and safe technique for a middle fossa approach" a la revista The Journal of Laryngology & Otology.

Llegeix més...

Detecció de substàncies dissociatives psicoactives en orina per cinc immunoassaigs comercials de fenciclidina

cc epr534Els Serveis d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, Son Espases y Can Misses, els Serveis d'Urgències de l'Hospital Can Misses i Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears han publicat una comunicació curta sobre la detecció de substàncies dissociatives psicoactives en orina per cinc immunoassaigs comercials de fenciclidina.

Isabel Gomila Muñiz, facultativa del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadora de l'IdISBa; Maria Ángeles Leciñena, metgessa del Servei Urgències de l'Hospital Can Misses; Miguel Ángel Elorza, facultatiu del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa;  Yolanda Pastor i Laura Sahuquillo, facultatives del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Can Misses; Miguel Servera, facultatius del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Jordi Puiguriguer, metge del Servei Urgències de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; Bernardí Barceló Martín, facultatiu del Servei d'Ànàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa; han publicat l'article amb el títol "Detectability of Dissociative Psychoactive Substances in Urine by Five Commercial Phencyclidine Immunoassays" a la revista Journal of Analytical Toxicology.

Llegeix més...