Qui som

Direcció d'Infosalut

Virgili Páez Cervi
Llicenciat en documentació
Cap de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 


Redacció

Catalina Pizà Terrades
Llicenciada en història de l'art
Administrativa de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)

 

 

Margalida Santandreu Pons
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


 

Elena Pastor Ramon
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 


Agenda

Elena Pastor Ramon
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 

Margalida Santandreu Pons
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


 


Community Manager

Elena Pastor Ramon
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 


Què en diu la premsa

Joan Antoni Garcia Morro
Diplomat en biblioteconomia i documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


 

 


Suport informàtic

Virgili Páez Cervi
Llicenciat en documentació
Cap de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 


Difusió

Sílvia Sastre Suárez
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 

Maria Costa Marín
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)


  

 

Elena Pastor Ramon
Llicenciada en documentació
Documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)