Back Estàs aquí:Home Salut pública

Salut pública

Ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials

epr378En el BOIB núm 2, del 3 de gener de 2019, s’han publicat les resolucions dels expedients d’atorgament de les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i altres serveis socials.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va aprovar les següents convocatòries publiques d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en materia de Serveis Socials per a l’any 2018:

Llegeix més...

Avantprojecte de Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència

El Consell de Ministres ha aprovat, l'avantprojecte de Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència.

L'avantprojecte, que modifica 11 lleis, estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, inclosos les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En la norma també es planteja l'elaboració de l'Estratègia d'Eradicació de la Violència sobre la Infància i l'Adolescència i incorpora mesures de conscienciació, prevenció, detecció, i intervenció en diferents àrees.

Llegeix més...

Esborrany del Pla Director de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de Balears

En el BOIB núm. 162, de dia 27 de desembre de 2018 s’ha publicat l’esborrany del Pla Director de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears. És la primera vegada que s’elabora un instrument de planificació d’aquest tipus amb l’objectiu de definir el model de prevenció i gestió de residus perillosos. Els interessats disposen de quaranta-cinc dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat per a presentar-hi al·legacions.

Entre els principals objectius estratègics que es marca el Pla destaquen:

-Assolir, en el 2021, una reducció del 10 % en pes dels residus perillosos generats en el 2010 a les Illes Balears. 

Llegeix més...

Trenta instituts de les Illes participen a la campanya contra la venda d’alcohol a menors

5.000 cartells contra la venda d’alcohol a menors seran distribuïts a comerços, benzineres i establiments de restauració amb l’objectiu de conscienciar als empresaris de la seva responsabilitat davant el consum d’alcohol entre joves, recordar la prohibició de venda a menors de 18 anys i animar-los en el compromís cap a la protecció de la seva salut.

Aquesta campanya és una iniciativa de la Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears, liderada per la Conselleria de Salut i formada per una trentena de representants d’administracions, empreses i entitats ciutadanes.

La campanya de distribució de cartells, entre ajuntaments, comerços públics, etc., es va iniciar el 19 de desembre de forma simultània des de 30 instituts i centres escolars de secundària i batxillerat de les Illes.

 

Llegeix més...

Dotació econòmica per a estratègies enfront de malalties rares i altres programes de salut i reassentament

El Consell de Ministres va aprovar tres acords pels quals es formalitzen els criteris de distribució entre les Comunitats Autònomes, i altres, de 8.143.070 euros destinats a finançar plans de salut pública així com el programa de reassentament i reubicació de refugiats de la Unió Europea.

Els criteris de distribució de les partides econòmiques van ser acordats amb els responsables autonòmics en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Estratègia enfront de malalties estranyes, neurodegeneratives i de la vigilància de la salut

Es destinen diverses partides econòmiques per a les següents malalties:

-Malalties estranyes per a millorar la informació als pacients i a les seves famílies sobre els recursos disponibles, així com la informació epidemiològica necessària que permeti el desenvolupament de polítiques socials, sanitàries i de recerca.

Llegeix més...