Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública

Salut pública

Constitució del Consell rector de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, van presidir la constitució del Consell rector de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).

L’IBASSAL va néixer amb l’objectiu de reduir la sinistralitat laboral, compta enguany amb un pressupost de 4 milions d’euros, que permetran desenvolupar el pla d’actuacions per a 2019.

Aquest Institut té com a principals finalitats la realització d’una activitat preventiva, amb un posterior seguiment; assessorament, col·laboració i suport tècnic; execució de plans i programes; coordinació de les competències en salut i en salut laboral i la promoció de la igualtat entre dones i homes en la prevenció.

En aquesta línia, el Consell rector va aprovar el pla d’actuacions per al present exercici.

Llegeix més...

La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora 10 noves places a Manacor

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va presentar les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant. Es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix 10 places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental.

Actualment, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. 

Llegeix més...

S'aprova el repartiment d'ajudes socials amb càrrec al 0,7% de l'IRPF

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va presidir el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, en el qual va informar els consellers de Serveis Socials de l'avantprojecte de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, que té com a objectiu general convertir la infància en un bé col·lectiu de protecció social.

L'avantprojecte estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre les novetats més importants es troba l'establiment del deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-la davant l'autoritat competent.

Llegeix més...

El Consell de Ministres va aprovar la regulació i constitució de l'Observatori de Salut de les Dones

El Consell de Ministres va aprovar, la regulació i composició de l'Observatori de Salut de les Dones (OSM), donant una passa més en el seu compromís amb la igualtat entre homes i dones, així com la voluntat de sumar-se activament als compromisos internacionals dirigits a eliminar qualsevol forma de discriminació en matèria de salut per raons de gènere.

D'aquesta forma, l'Observatori realizarà, entre d’altres, les següents funcions:

-Promourà la integració del principi d'igualtat en les polítiques públiques de salut, especialment en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut (SNS).

-Obtindrà i difondrà la informació per a millorar el coneixement sobre les causes i dimensions de les desigualtats de gènere en la salut.

Llegeix més...

Comença la construcció de la residència de Formentera

El director general de Planificació i Serveis Socials del Govern, Andreu Horrach, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Benestar Social de Formentera, Vanessa Parellada van assistir a la col.locació de la primera pedra de la residència per a persones majors a Formentera.

Les obres d'aquest nou equipament començaran aquesta setmana, tenen un termini d’execució de 12 mesos, i un pressupost d’adjudicació de 2.065.000 €.

La nova residència tendrà 18 places per persones dependents, dividides en 14 habitacions individuals i dues habitacions dobles.

Llegeix més...