Epidemiologia

L’IB-Salut va atendre la setmana del dia 18 de febrer 25.619 urgències, amb 732 casos de síndrome gripal

Els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària van atendre un total de 25.619 urgències durant la setmana del dia 18 de gener, 990 menys que la setmana anterior. Del total, 9.109 es varen atendre als hospitals de la xarxa pública i 16.510, a les urgències d’atenció primària. Un 12,9% de les urgències hospitalàries han requerit d’ingrés. Per la seva banda, els centres d’atenció primària han diagnosticat 732 casos amb síndrome gripal, 268 manco que els enregistrats la setmana passada, amb 1.000 casos.

Segons la Xarxa Sentinella de Grip del Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears, durant la setmana del 11 al 17 de febrer, la taxa de grip per 100.000 habitants va ser de 75,2, sensiblement inferior a la registrada durant la setmana anterior (del 4 al 10 de febrer), que va ser de 107,1. La taxa balear és inferior a l’estatal, que es va situar en 158,1, i l’activitat epidèmica va ser aquesta setmana de nivell baix d’evolució descendent.

És important recordar a la població que davant una urgència lleu acudeixi als serveis d'urgència dels centres de salut, deixant així les urgències dels hospitals per als casos més greus.

Llegeix més...

L’IB-Salut va atendre la setmana del dia 11 de febrer 26.609 urgències, amb 1.000 casos de síndrome gripal

Els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària van atendre la setmana del dia 11 de febrer, un total de 26.609 urgències, 2.557 menys que la setmana anterior. Del total, 9.242 es varen atendre als hospitals de la xarxa pública i 17.367, a les urgències d’atenció primària. Un 12,48% de les urgències hospitalàries han requerit d’ingrés. Per la seva banda, els centres d’atenció primària van diagnosticar 1.000 casos amb síndrome gripal, 803 manco que els enregistrats la setmana passada, amb 1.803 casos.

D’altra banda, el servei d’informació 061 Salut Respon va registrar un total de 388 consultes telefòniques. Els motius més freqüents de les cridades han estat consultes sobre fàrmacs, seguit de marejos, mals de cap, dolors abdominals, vòmits i febre en adults.

Segons la Xarxa Sentinella de Grip del Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears, durant la setmana del 4 al 10 de febrer, la taxa de grip per 100.000 habitants va ser de 107,1, sensiblement inferior a la registrada durant la setmana anterior (del 28 de gener al 3 de febrer), que va ser de 177,3. La taxa balear és inferior a l’estatal, que es va situar en 206,2, i l’activitat epidèmica va ser aquesta setmana de nivell baix d’evolució descendent.

Llegeix més...

L’IB-Salut va atendre la setmana del dia 4 de febrer, 29.166 urgències, amb 1.803 casos de síndrome gripal

Els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària van atendre un total de 29.166 urgències durant la setmana del dia 4 de febrer, 1.115 més que la setmana anterior. Del total, 9.192 es varen atendre als hospitals de la xarxa pública i 19.974, a les urgències d’atenció primària. Un 12,03% de les urgències hospitalàries han requerit d’ingrés. Per la seva banda, els centres d’atenció primària van diagnosticar 1.803 casos amb síndrome gripal, 745 manco que els enregistrats la setmana passada, amb 2.548 casos.

D’altra banda, el servei d’informació 061 Salut Respon va registrà un total de 430 consultes telefòniques. Els motius més freqüents de les cridades han estat consultes sobre fàrmacs, seguit de febre en adults, febre en infants, i altres símptomes.

Segons la Xarxa Sentinella de Grip del Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears, durant la setmana del 28 de gener al 3 de febrer, la taxa de grip per 100.000 habitants va ser de 177,3, bastant superior a la registrada durant la segona setmana (del 21 al 27 de gener), que va ser de 135,7. La taxa balear és inferior a l’estatal, que es va situar en 246,9, i l’activitat epidèmica continua sent de nivell mitjà, però la seva evolució és ascendent. Durant la mateixa setmana de l’any passat, la xarxa Sentinella de Grip va registrar una taxa de 166,29 per 100.000 habitants. 

Llegeix més...

L’IB-Salut va atendre la setmana del dia 28 de gener, 28.051 urgències, amb 2.548 casos de síndrome gripal

Els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària van atendre un total de 28.051 urgències durant la setmana del 28 de gener, 535 menys que la setmana anterior. Del total, 9.459 es varen atendre als hospitals de la xarxa pública i 18.592, a les urgències d’atenció primària. Un 12,41% de les urgències hospitalàries han requerit d’ingrés. Per la seva banda, els centres d’atenció primària van diagnosticar 2.548 casos amb síndrome gripal, 126 més que els enregistrats la setmana passada, amb 2.422 casos.

D’altra banda, el servei d’informació 061 Salut Respon va registrar aquesta setmana un total de 458 consultes telefòniques. Els motius més freqüents de les cridades van ser consultes sobre fàrmacs, seguit de febre en infants, febre en adults i marejos.

Segons la Xarxa Sentinella de Grip del Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears, durant la setmana del 21 al 27 de gener, la taxa de grip per 100.000 habitants va ser de 135,7, lleugerament superior a la registrada durant la segona setmana (del 14 al 20 de gener), que va ser de 132,8. La taxa balear és inferior a l’estatal, que es va situar en 241,3, i l’activitat epidèmica continua sent de nivell mitjà d’evolució estable. 

Llegeix més...

La setmana del dia 21 de gener es van atendre 28.586 urgències, amb 2.422 casos de síndrome gripal a Primària

Els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària han atès un total de 28.586 urgències durant la setmana del dia 21 de gener, 297 més que la setmana anterior. Del total, 9.193 es varen atendre als hospitals de la xarxa pública i 19.393, a les urgències d’atenció primària. Un 12,57% de les urgències hospitalàries han requerit d’ingrés. Per la seva banda, els centres d’atenció primària han diagnosticat 2.422 casos amb síndrome gripal, 806 més que els enregistrats la setmana passada, amb 1.616 casos.

Durant la mateixa setmana de l’any passat, les dades mostraven una menor activitat assistencial, ja que es varen atendre 28.482 urgències. No obstant això, es varen registrar menys urgències als hospitals (9.057) i més als centres de primària, amb 19.425, que varen diagnosticar 2.497 casos amb síndrome gripal.

D’altra banda, el servei d’informació 061 Salut Respon ha registrat aquesta setmana un total de 461 consultes telefòniques. Els motius més freqüents de les cridades han estat consultes sobre fàrmacs, seguit de febre en infants, febre en adults i mareos.

Llegeix més...