Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Epidemiologia S'ha inclòs la malaltia pel virus de l'Ebola en la classificació sanitària de cadàvers

S'ha inclòs la malaltia pel virus de l'Ebola en la classificació sanitària de cadàvers

En el BOE núm. 293, de 3 de novembre de 2014, s'ha publicat la Resolució de 20 de novembre de 2014, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es determina la inclusió de la malaltia pel virus de l'Ebola dins el grup I de la classificació sanitària dels cadàvers segons les causes de la defunció, establerta en el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

En aquest grup consten com a malalties considerades de risc sanitari públic: el còlera, la verola i el carboncle, entre altres.

El mes d'agost de 2014, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de malaltia del virus de l'Ebola com a Emergència de Salut Pública.

Per tot això i per tal d'evitar riscos en la manipulació de cadàvers afectats pel virus de l'Ebola, es publica aquesta resolució, executable, a partir del dia 4 de desembre de 2014.

[Font: BOE. Núm. 293. 03/12/2014]