Epidemiologia

Informació sobre la situació epidemiològica de la tuberculosi a les Illes Balears

El dia 24 de març, Dia Mundial contra la Tuberculosi, el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació va organitzar una reunió amb més de 50 professionals dels centres d'Atenció Primària de les Illes Balears i dels centres insulars de Sanitat a Menorca i Eivissa.

Durant la reunió, els tècnics de Salut Pública van informar de la situació epidemiològica de la tuberculosi a la comunitat autònoma respecte de la resta de països europeus del nostre entorn.

Així mateix, es va donar a conèixer la nova estratègia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): "El final de la tuberculosi", i es van revisar, juntament amb els tècnics, infermeres i metges, les recomanacions internacionals dels estudis de contacte.

Les recomanacions de l'OMS per lluitar contra la tuberculosi —a més d'estimular la investigació en nous fàrmacs, noves combinacions terapèutiques i la investigació en vacunes— indiquen que la millor manera de lluitar contra la difusió de la malaltia és procurar tallar la transmissió des dels malalts cap als seus contactes familiars, laborals, etc.

Llegeix més...

S'ha publicat l'Informe 2015 de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears

El Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut ha publicat l'Informe 2015 Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears.

En aquest informe es presenta una anàlisi dels tipus de fonts d'informació que aporten dades al registre i del nivell de subnotificació dels diferents àmbits, una anàlisi breu dels resultats més destacats de la incidència de les Malalties de Declaració Obligatòria del 2015, un comentari sobre la informació epidemiològica més important de cadascuna de les Malalties de Declaració Obligatòria, també conté un apartat referent a les malalties sotmeses a plans d'eliminació o incloses a registres específics, una anàlisi de les dades referents als brots i, finalment, un apartat sobre els casos importats i extracomunitaris.

Llegeix més...

Salut ha registrat tres brots d'intoxicació per histamina en el peix entre gener i octubre de 2016

El Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació ha registrat entre gener i octubre de 2016 tres brots d'intoxicació alimentària per histamina en el peix amb 7 afectats.

Aquesta és la segona causa més freqüent d'intoxicació després de la salmonel·la i la Conselleria de Salut recomana extremar la precaució a l'hora de conservar el menjar.

El Servei de Seguretat Alimentària recorda que la histamina és una substància que genera el cos de manera natural i és present en les reaccions inflamatòries. Però en el peix que no es conserva adequadament també es pot generar en altes quantitats i provocar a qui el consumeix símptomes gastrointestinals, com ara diarrea, vòmit i dolor abdominal. També pot causar fortes reaccions al·lèrgiques, com eritema i inflor de la cara, picor intensa generalitzada i fins i tot anafilaxi. En els casos més extrems per contaminació alta, pot causar taquicàrdia o angioedema, i requereix tractament hospitalari.

Llegeix més...

El comitè de seguiment del Zika acorda la posada en marxa d'un sistema d'informació geogràfica

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assistit a la reunió que ha mantingut el comitè de seguiment i control de malalties transmeses per vectors, com ara el virus del Zika. A la reunió, que ha tingut lloc a la Direcció General de Salut Pública i Participació, també hi han assistit la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos; la directora general d'Espais Naturals i Diversitat, Caterina Amengual; la representant del Servei d'Epidemiologia, Paula Grau; la cap del Servei de Salut Ambiental, Mercedes Gumà, i també representants del Servei de Salut, de Medi Ambient,de Turisme, d'Emergències, del Servei de Sanitat Exterior, del Laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears, dels consells insularsi de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

En el transcurs de la reunió s'han presentat les novetats del pla nacional definitiu de preparació de resposta enfront de malalties transmeses per vectors. Ara mateix, el comitè treballa conjuntament amb tots els ajuntaments de les Illes Balears en l'elaboració d'un sistema d'informació geogràfica, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, per disposar d'un mapa actualitzat de la presència i densitat del moscard tigre a les Illes.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació reuneix el comitè de seguiment del Zika

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha reunit el comitè de seguiment i control de malalties transmeses per vectors, com ara el virus del Zika. A la reunió han assistit la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos i representants d'Epidemiologia, Salut ambiental, Servei de Salut, Medi Ambient i dels consell insulars.

Durant la reunió s'han presentat les novetats del Pla nacional definitiu de preparació de resposta enfront de malalties transmeses per vectors.

Així mateix, s'ha establert el protocol de comunicació entre el Servei de Salut i els ajuntaments per a les actuacions degudes a casos virèmics. Cal recordar que les malalties transmeses per vectors, com ara el moscard tigre, s'han de combatre des dels ajuntaments amb els plans de control de plagues.

Llegeix més...