Epidemiologia

Missatge de la Conselleria de Salut sobre el risc de transmisió autòctona del Zika

La Conselleria de Salut vol traslladar a la població de les Illes Balears un missatge de tranquil·litat davant el primer probable diagnòstic positiu del virus del Zika, atès que el risc de transmissió autòctona del virus és mínim per la baixa densitat de mosquits en aquesta època de l'any.

Es tracta d'una dona de 67 anys procedent de la República Dominicana que va arribar a Palma el 20 de gener i que va acudir al centre de salut a principis de febrer amb símptomes lleus que van fer sospitar al seu metge de família que es tractava d'un possible cas de virus del Zika. La dona va manifestar que dos dies abans de viatjar a Espanya ja presentava símptomes, com ara febre i malestar general.

Així, el 3 de febrer es van fer les proves serològiques a l'Hospital Universitari Son Espases i es van remetre al Centre Nacional de Microbiologia, centre de referència en el diagnòstic i control de malalties infeccioses, el qual va confirmar el probable diagnòstic positiu del que seria el primer cas del virus del Zika importat que es registra en la nostra comunitat autònoma. El Centre Nacional de Microbiologia enviarà, en un màxim de 72 hores, el resultat de la segona prova necessària per confirmar-ne el diagnòstic al 100 %.

Llegeix més...

Protocol sobre el Zika entre organismes sanitaris i la Societat Espanyola de Ginecologia

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i els serveis de salut de les comunitats autònomes han acordat firmar un Protocol de seguiment del virus del Zika a les dones embarassades amb la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO). El protocol, aprovat per la Comissió de Salut Pública, té com a finalitat l'estandardització de les recomanacions i el tractament a les dones embarassades amb sospita o diagnòstic confirmat del virus.

No s'ha manifestat l'evidència que les gestants siguin més vulnerables al virus del Zika, encara que són el grup de risc més important.

Del protocol, entre altres aspectes, cal destacar els següents:

  • Es prendran mostres d'orina i de sang a les embarassades que hagin visitat zones amb transmissió i presentin símptomes compatibles amb el virus.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acorden un protocol per al virus del Zika

La Comissió de Salut Pública del Sistema Nacional de Salut ha aprovat el Protocol de vigilància epidemiològica de la malaltia pel virus del Zika per detectar de forma precoç possibles casos importats i autòctons.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han projectat un Pla de preparació i resposta per a les malalties transmeses per vectors, per tal d'instaurar mesures preventives i controlar els vectors (mosquits transmissors), així com d'informació per als ciutadans i professionals sanitaris.

S'han detectat ja agrupacions de certes malformacions en nounats de mares, aparentment infectades amb el virus del Zika durant l'embaràs.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut avalua els riscos del virus del Zika a les Illes Balears

La Conselleria de Salut ha reunit un comitè d'experts per tal d'avaluar el risc del virus del Zika a les Illes Balears. A la reunió, hi han assistit la consellera de Salut, Patricia Gómez; la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos; el cap del Servei d'Epidemiologia, Antoni Nicolau; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el director assistencial del Servei de Salut, Nacho García; el cap de la Unitat de Virologia de l'Hospital Universitari Son Espases, Jordi Reina; el coordinador de la Unitat d'Epidemiologia de l'Hospital Son Llàtzer, Antonio Pareja; el tècnic de Medi Ambient Ramón García i el metge del Servei d'Epidemiologia, Jaume Giménez.

A la reunió, Antoni Nicolau ha informat de la reunió que han mantingut totes les comunitats autònomes al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per tal d'establir les mesures que cal adoptar. El Ministeri i les comunitats autònomes treballen en un pla global d'actuació per fer front al virus del Zika i controlar el vector. Així mateix, s'han elaborat grups de feina conjuntament amb salut ambiental per aprovar un protocol d'actuació conjunt.

Llegeix més...

Regulació sobre mesures epidemiològiques de la ràbia i d’altres zoonosis en animals de companyia

En el BOIB núm. 56, de 18 d'abril de 2015, s'ha publicat el Decret 21/2015, pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i d'altres zoonosis en animals de companyia en l'àmbit de les Illes Balears.

Els animals domèstics són portadors d'agents patògens i, en algunes circumstàncies, es transmeten a les persones i a altres animals, alhora també poden provocar lesions diverses per agressions i accidents.

Per tot això, els controls sanitaris als animals han de ser exhaustius, per part dels propietaris dels animals, i regulats per les institucions competents en el tema.

Llegeix més...