Epidemiologia

S'ha inclòs la malaltia pel virus de l'Ebola en la classificació sanitària de cadàvers

En el BOE núm. 293, de 3 de novembre de 2014, s'ha publicat la Resolució de 20 de novembre de 2014, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es determina la inclusió de la malaltia pel virus de l'Ebola dins el grup I de la classificació sanitària dels cadàvers segons les causes de la defunció, establerta en el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

En aquest grup consten com a malalties considerades de risc sanitari públic: el còlera, la verola i el carboncle, entre altres.

El mes d'agost de 2014, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de malaltia del virus de l'Ebola com a Emergència de Salut Pública.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut modifica el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares

En el BOIB de 25 de maig es publica l’Ordre del conseller de Salut de 6 de maig de 2013 de modificació del fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears creat per l’Ordre del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 18 de gener de 2013.

Mitjançant l’Ordre del conseller de Salut, Família i Benestar Social apareguda en el BOIB de 29 de gener es va crear el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. i es va notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la creació d’aquest fitxer perquè l’inscrivís en el Registre General de Protecció de Dades.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut de les Illes Balears ha creat el fitxer de dades personals anomenat Registre Poblacional de Malalties Rares

En el BOE de 29 de gener, s’ha publicat l’Ordre del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 18 de gener de 2013 per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre Poblacional de Malalties Rares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els registres sanitaris són una eina de valor incalculable en el cas d’aquestes malelties poc comunes o minoritàries, ja que permeten proporcionar a la població dades fiables amb relació a l’epidemiologia de la malaltia i convertir-se en un instrument clau de la planificació de l’atenció sociosanitària d’aquests malalts.

El Pla de Salut Pública de la Unió Europea preveu les malalties rares com a objectiu prioritari de les seves accions.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Consum de les Illes Balears ha publicat l’informe SIDA corresponent al primer semestre de 2012

La Direcció General de Salut Pública i Consum de les Illes Balears, a través del Servei d’Epidemiologia, ha publicat l’informe SIDA corresponent al primer semestre de 2012.

El Servei de Epidemiologia de les Illes Balears, ha publicat l’informe SIDA corresponent al priner semestre de 2012.

Des de la darrera actualització s’han incorporat un total de 38 casos procedents de: Hospital Son Espases (11 casos; 8 detectats per recerca activa); H. Son Llàtzer (10 casos; 8 detectats per recerca activa); H. Mateu Orfila (9 casos), H. Can Misses (6 casos; tots detectats per recerca activa), H. d’Inca (1 cas detectat per recerca activa) i CS E. Graduada (1 cas).

El nombre de casos acumulats des de l’any 1983 és de 2.538; 39 (1.5 %) són d’edat pediàtrica. 1.984 casos (78%) són homes i 554 (22%) dones. A partir de l’any 2007 es diagnostiquen 50-60 casos anuals. L’any 2010 queda amb 34 casos però al 2011 la incidència ha augmentat a 44 casos.

Llegeix més...

El Servei d'Epidemiologia publica l'informe de la xarxa sentinella de vigilància de grip corresponent a la temporada 2011 - 2012

Aquesta ha estat la dotzena temporada completa de funcionament de la xarxa sentinella de la grip. La xarxa, a la temporada 2011-2012, va comptar amb un total de 34 metges sentinelles (27 metges de família i 7 pediatres). Als centres de salut de Mallorca fan feina 28 sentinelles, 3 a Eivissa i 3 a Menorca, i cobreixen –a la temporada 2011-2012- una població de 53.402 habitants (representa una cobertura del 4,8% de la nostra població total, 1.113.114 a 1 de gener de 2011).

La distribució temporal ha estat més tardana respecte a la temporada pandèmica i similar a les altres temporades estacionals. A la setmana 4 es va sobrepassar el llindar epidèmic (fixat en un valor de 38 casos/100.000 a nivell Balear) i la setmana 11 va ser la darrera amb taxes d’incidència per damunt d’aquest llindar. La taxa màxima de la temporada es va produir a la setmana 8 de l’any 2012 amb 136 casos per 100.000 (63 casos notificats). El nombre total de casos detectats per la xarxa sentinella durant la temporada va ser de 441.

Llegeix més...