Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Son Espases ha adoptat les recomanacions del projecte SueñOn

Els professionals d'infermeria tenen cura de tots els aspectes de l’entorn que poden contribuir a una millor i més ràpida recuperació dels pacients. També intenten educar-los i promocionar hàbits de vida saludables. La manca de descans és un factor determinant en el pronòstic i l’evolució d’alguns processos de malaltia.

El projecte SueñOn®

SueñOn® és un projecte impulsat pels professionals d'infermeria que s’adreça als professionals de la salut, gestors, pacients, entre d'altres, per tal de promoure el descans de les persones hospitalitzades. Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’abordar el problema de la interrupció del son en els pacients hospitalitzats i la seva conseqüent falta de descans, al mateix temps que es donen algunes solucions que poden ajudar a millorar aquest problema i que són de fàcil implantació.

Llegeix més...

Es llança la campanya Reacciona! Bloqueja el masclisme al teu mòbil

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha presentat la campanya de sensibilització “Reacciona! Bloqueja el masclisme al teu mòbil”, adreçada a joves i adolescents, amb la finalitat de conscienciar-los i lluitar contra la nova forma d’exercir la violència masclista que suposen les noves tecnologies i les xarxes socials. Cal trencar el silenci i demostrar públicament que no estan d’acord amb determinades actituds indignes que, en alguns casos, poden arribar a ser delicte.

Costa, acompanyada de la directora de l’IB-Dona, Rosa Cursach, i del director general de Comunicació, Álvaro Gil, ha manifestat, entre d’altres coses, que “s’han de generar canvis socials per tal d’afavorir la igualtat i prevenir les violències masclistes”. També s’ha d’incidir especialment en la promoció de la igualtat i la sensibilització dels joves i infants com a eina de prevenció per implantar diferentes mesures.

Llegeix més...

Sensors de localització per a les dones víctimes de violència de gènere

El Consell de Govern ha aprovat l'encàrrec fet a l’Institut Balear de la Dona i a l’entitat pública empresarial IBETEC per tal que dins el primer semestre de 2018 es pugui facilitar a les dones víctimes de violència de gènere un dispositiu a partir de l’ús de sensors de localització que permetin localitzar-les quan es trobin en situació de risc i activar una intervenció immediata.

La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de l’entitat IBETEC, està implantant una xarxa de sensorització del territori capdavantera, de baixa velocitat de transmissió, basada en la tecnologia LoRaWAN.

Es tracta d’una xarxa per desenvolupar l’anomenada Internet de les coses (IoT, en anglès), que rebrà el nom de IoTIB. Aquest projecte permetrà disposar d’una xarxa pública de sensors, que abastarà tot el territori de les Illes Balears, i que anirà dirigida a potenciar el desenvolupament d’iniciatives de gestió a partir de dades reals. 

És la primera xarxa pública d’aquestes característiques en l’àmbit de l’estat espanyol i una de les primeres d’Europa.

Llegeix més...

El Centre de Salut Vila presenta el primer mapa d'actius en salut de les Pitiüses

El Centre de Salut Vila ha presentat el primer mapa d’actius en salut de les Pitiüses, un projecte que recull tots els recursos que contribueixen al benestar i a la salut dels habitants d’Eivissa.

Gràcies a aquest mapa, el personal sanitari pot fer una prescripció social de diversos actius als pacients, entre els quals es troben biblioteques municipals, ajuntaments, museus, centres de salut i fins i tot cursos i màquines de bioexercici situades a Marina Botafoch o al Parc Puig d’en Valls. Tot això suma un total de 25 actius, que ara es poden consultar interactivament.

Els actius

Llegeix més...

Aprovació de la nova normativa sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme

El Consell de Ministres va aprovar el Reial decret Llei pel qual s'ha modificat la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, per traslladar la Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014.

El nou Reial decret Llei és un pas més cap a la culminació de la trasposició de la normativa europea de tabac.

Novetats més importants

- Limitacions a la venda a distància dels dispositius susceptibles d'alliberar nicotina, com són els cigars electrònics, i envasos de recarrega. S'equipara la publicitat, la promoció i el patrocini d'aquests dispositius a les dels productes del tabac.

Llegeix més...