Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Salut ambiental

Salut ambiental

Publicació de la Llei 12/2016 d'avaluació ambiental de les Illes Balears

En el BOIB núm. 106, de 20 d'agost de 2016, s'ha publicat la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

El procediment d'avaluació ambiental de projectes, plans i programes garanteix la prevenció d'impactes ambientals negatius, amb la valoració prèvia de la millor entre diferents alternatives, inclosa l'alternativa zero, i l'establiment de mecanismes de prevenció, correcció o compensació.

És una eina bàsica per a la protecció tant del medi ambient com del benestar ciutadà i la salut, de manera compatible amb el desenvolupament econòmic i social.

Les finalitats d'aquesta Llei són: 

Llegeix més...

Mostreig de les aigües de bany del litoral balear

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, cada any realitza una campanya d'aigües de bany durant els mesos amb més afluència d'usuaris. Aquest any es vigilaran un total de 193 punts de mostreig, del 9 de maig al 9 d'octubre (115 a Mallorca, 30 a Menorca, 41 a Eivissa i 7 a Formentera) al llarg de tota la costa balear.

L'objectiu d'aquesta campanya és controlar les aigües de bany per tal de garantir la qualitat sanitària exigible a aquest tipus d'aigües, segons les directives europees, a fi de protegir la salut dels usuaris.

Quan se superen els valors establerts perquè l'aigua sigui apta per al bany, es fan analítiques complementàries per confirmar-ne l'incompliment i s'informa l'ajuntament corresponent perquè determinin la causa de la contaminació i duguin a terme les mesures correctores necessàries. A més a més, se n'informa el Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Llegeix més...

Pròrroga de la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides

En el BOIB núm. 62, de 17 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides.

El mes de juliol de 2010 es va establir una nova normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides i es va disposar una pròrroga de sis anys de validesa dels carnets de nivell bàsic i qualificat d'aplicador de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària homologats fins aquest moment.

Així mateix, es va facultar les comunitats autònomes per autoritzar noves edicions de cursos per a l'obtenció dels carnets bàsic i qualificat.

Llegeix més...

Els serveis d'emergència comencen a preparar la propera temporada de platges

La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General d'Emergències i Interior, ha organitzat la XVIII Jornada Tècnica de Seguretat a les Platges, a Mallorca i a la resta d'illes, que té com a objectiu la posada al dia dels tècnics i responsables d'aquesta matèria davant l'imminent inici de la temporada turística i d'estiu.

Pel que fa a la delimitació de la zona de bany, les platges de risc mitjà i alt han de disposar d'un sistema d'abalisament específic. A més, les platges de risc baix vigilades o amb riscos específics per incompatibilitat d'usos també hauran de ser abalisades. Sempre hi haurà d'haver abalisament a les platges i zones de bany quan coexisteixin simultàniament embarcacions i banyistes.

Quant als horaris, la prestació del servei de socorrisme s'ha adaptar a les particularitats de l'entorn, les condicions climatològiques i a la corba de demanda de cada platja, dimensionant les dotacions en funció de l'ocupació prevista. El Decret de Seguretat en Platges estableix que l'horari, de caràcter general, en temporada alta (juliol i agost) és de 10 a 18 hores i, segons el nivell d'aforament de cada zona de bany, en concret, s'hauria d'ampliar l'horari fins a les 19.30 hores.

Llegeix més...

El Servei de Salut Ambiental participa en un projecte pilot europeu sobre tancament de seguretat per als infants

La Direcció General de Salut Pública i Participació, a través del Servei de Salut Ambiental, ha participat en un projecte pilot realitzat per l'Agència Europea de Productes Químics per assegurar el compliment de la normativa relativa al tancament de seguretat per als infants.

El Servei de Salut Ambiental ha fet un total de sis inspeccions per vigilar i controlar el compliment d'aquesta normativa en totes les illes (4 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa).

Com a conseqüència d'aquestes inspeccions es van revisar vuit productes diferents, set dels quals estaven ben classificats pel que fa a la perillositat i tan sols un presentava deficiències en l'etiquetatge. Quant al tancament de seguretat per als infants, dos disposaven de tancament de seguretat amb certificat; tres disposaven del tancament, però no del certificat, i tres no tenien tancament. Finalment, respecte de l'advertiment tàctil de perillositat en l'envàs, sis en tenien i dos no.

Llegeix més...