Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Salut ambiental

Salut ambiental

L'Hospital de Manacor ha celebrat el Dia Mundial del Medi Ambient

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, a l'Hospital de Manacor s'han fet diverses activitats per incentivar les bones pràctiques ambientals, entre les quals destaquen: el lliurament dels premis del VIII Concurs de Fotografia Mediambiental, la bona gestió dels residus sanitaris i l'estalvi de paper.

S'ha lliurat el premi a la fotografia guanyadora del VIII Concurs de Fotografia Mediambiental, obert a tota la població de la comarca de Llevant (a més del personal de l'hospital). Al guanyador del primer premi, li ha correspost un viatge a Formentera, patrocinat per la Banca March de Manacor. La representant de la Banca March ha lliurat el premi a Pep Juaneda, per la seva fotografia titulada "La bicicleta del mar: no contamina, no fa soroll, es saludable". El segon premi, consistent en una entrada per a dues persones a un SPA, ha estat per a la fotografia "Un horabaixa amb els padrins" de Miquela Mercè Crespí Magro. I el tercer premi ha estat atorgat a Tomeu Rigo Janer, per la seva fotografia titulada "La clau esensenyar a les noves generacions".

Llegeix més...

Modificació del Decret de mesures de seguretat i protecció de platges i zones de bany

En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015, s'ha publicat el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La normativa fins ara establerta diu que la protecció civil és una competència concurrent entre l'Estat i les comunitats autònomes, defineix els serveis de rescat, estableix la formació adequada que han de tenir aquests serveis i el personal d'emergències i regula les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la nostra comunitat autònoma.

Llegeix més...

El ministre de Sanitat proposa avançar en la relació salut i medi ambient

En el marc de la 6a Reunió del Consell Ministerial Europeu de Medi ambient i Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), celebrada a Madrid, el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, ha apostat per polítiques sanitàries que tenguin en compte els factors mediambientals.

El Consell Ministerial Europeu està compost per vuit membres dels departaments de Medi ambient i de Salut procedents de vuit països europeus.

L'objectiu és progressar en el coneixement dels riscos i amenaces mediambientals per a la salut i buscar un bon mètode per afrontar-los.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha publicat la correció d'errades del RD de 27/09/2013, sobre criteris tècnic-sanitaris de les piscines

En el BOE núm. 156, de 27 de juny de 2014, ha sortit publicada la correcció d'errades del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aquests criteris de les piscines es van publicar en el BOE de dia 11 d'octubre de 2013.

Ara s’acorda modificar l'annex II sobre els paràmetres indicadors de qualitat de l'aire.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha regulat diversos aspectes dels laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...