Back Estàs aquí:Home Salut pública Notícies de salut pública Seguretat alimentària

Seguretat alimentària

Publicació d'un nou Decret sobre el procediment de cooperació amb la Comissió Europea referent a l'alimentació

En el BOE núm. 100, de 26 d'abril de 2016, s'ha publicat el Reial decret 162/2016, de 25 d'abril, pel qual es deroga el Reial decret 1118/1998, de 5 de juny, pel qual s'estableix el procediment de cooperació amb la Comissió Europea, en matèria d'examen científic de les qüestions relacionades amb els productes alimentaris.

Els ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, han elaborat disposicions que incorporaven a l'ordenament jurídic espanyol les directives comunitàries relacionades amb la seguretat dels productes alimentaris.

Així mateix, s'han creat diferents comitès científics sobre l'alimentació humana. Els darrers es van crear el 2004, sota la denominació de comitès científics en l'àmbit de la seguretat dels consumidors, la salut pública i el medi ambient.

Llegeix més...

Creació d'una base de dades d'Experts en Seguretat Alimentària i Nutrició

S'ha posat en marxa la base de dades d'Experts en Seguretat Alimentària y Nutrició de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

En aquesta base de dades es podran incorporar experts amb una experiència rellevant i contrastable en diferents camps de la seguretat alimentària i la nutrició (publicacions científiques, participació en projectes de recerca o titulacions de postgrau, etc.)

Els candidats han d'accedir a l'aplicació per aportar les seves dades de contacte, informació detallada de la seva experiència concreta i el seu currículum vitae. En aquest enllaç podeu trobar les instruccions d'ús per accedir a l'aplicació.

Llegeix més...

Protocol per al dipòsit i conservació de mostres de productes alimentaris

S'ha aprovat el Protocol relacionat amb el procediment sobre el dipòsit i la conservació de mostres emprades en la realització d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

La seva finalitat és establir el procediment per determinar les condicions a seguir per al dipòsit i custòdia de les mostres, d'acord amb l'ordenat en el Reial decret 538/2015 (BOE núm. 153, de 27/06/2015).

Aquestes mostres es guardaran al Centre de Recerca i Control de la Qualitat (CICC) de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat i en el Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri d'Agricultura Alimentació i Medi ambient.

Llegeix més...

Alertes alimentàries registrades a Balears el 2015

La Direcció General de Salut Pública i Participació, dependent de la Conselleria de Salut, ha registrat un total de 58 alertes alimentàries al llarg de l'any 2015, que han afectat un total de 669 establiments.

Així ho posa de manifest la memòria d'activitat de 2015 del sistema de vigilància i alertes alimentàries. L'objectiu principal d'aquest sistema és que els aliments que hi ha en el mercat siguin segurs per als consumidors i que no presentin riscs per a la seva salut.

Del total d'alertes tramitades a les Illes Balears (58), 48 van ser motivades per un risc greu i necessitaren una actuació ràpida i eficaç; 8 van ser motivades quan el risc no era greu o no hi havia possibilitat de trobar l'aliment afectat en el canal de comercialització, i 2 per motius diversos.

Llegeix més...

L'AECOSAN firma la pròrroga del conveni per a la promoció d'una alimentació saludable

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha signat la pròrroga del conveni amb la Reial Acadèmia de Gastronomia (RAG) i la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) per a la promoció d'una alimentació saludable, iniciat l'octubre de 2013.

L'AECOSAN, mitjançant l'Estratègia NAOS, i les altres dues institiucions col·laboren en el desenvolupament d'actuacions que reforcen la informació, l'educació i la promoció de la salut en el camp de la nutrició i l'activitat física, i contribueixen a la millora de la nutrició, la prevenció i el control de malalties associades a l'alimentació. Aquestes actuacions van dirigides a la societat en general i sobretot a l'àmbit escolar, amb la finalitat d'obtenir hàbits saludables des de l'edat infantil, per tal d'assegurar una millor qualitat de vida en l'edat adulta.

Llegeix més...