Sociosanitari

Serveis Socials amplia la concertació de places residencials de dependència

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amplia el concert social del servei residencial obrint un nou procediment per concertar més places a residències privades de les illes, fins a 70 places per a persones en situació de dependencia (60 a Mallorca, priorizant Palma) i 10 a Eivissa, perquè s'incorporin a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

L'import global que es destinarà en aquesta convocatòria és de 588.000 euros.

Així, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha augmentat un total de 334 les places residencials per a persones en situació de dependència durant els anys 2016 i 2017.

Llegeix més...

S'obre a Eivissa el primer espai residencial per a persones amb discapacitat física de l'illa

Eivissa compta amb el primer espai residencial per a persones amb discapacitat física de l'illa.

S'ha obert un nou mòdul amb 12 places destinades a persones amb discapacitat física i també amb diagnòstic de salut mental a la Residència Can Raspalls d'Eivissa.

Es tracta d'un nou espai integrat a la residència que s'ha posat en marxa per atendre les necessitats d'aquest colectiu.

Aquestes 12 noves places se sumen a les 44 places que, a Eivissa, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha incorporat a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

Així mateix, s'ha anunciat la creació d'un servei d'acompanyament a totes les illes, que està en fase de concertació.

Llegeix més...

Pla d'actuació per a l'ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020

El Consell de Govern ha aprovat el Pla d'actuació per a l'ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials, que s'ha d'incloure en el Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears, el qual contempla actuacions en infraestructures socials compreses entre els anys 2017 i 2020.

En el Pla es desenvolupen les línies d'actuació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per als propers quatre anys, es dona resposta a les necessitats actuals en matèria d'assistència i atenció social i s'afronten les necessitats futures.

Aquest Pla compta amb un import total de 35.806.112 euros, destinats a actuacions en 22 infraestructures de les Illes Balears: 

Llegeix més...

Subvencions destinades a llocs de treball per a persones amb discapacitat

El Consell de Govern ha autoritzat per un import de 4 milions d'euros el finançament d'ajudes destinades a mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació, així com per adaptar llocs de treball i eliminar barreres arquitectòniques.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà aprovar la convocatòria per concedir subvencions per al finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten servei en centres especials d'ocupació amb domicili a les Illes Balears, i per a l'adaptació de llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques en aquests centres.

Amb aquestes ajudes es finançarà fins al 50 % del cost salarial d'una persona amb discapacitat que faci una jornada laboral completa, equivalent al 50 % del salari mínim interprofessional. Els contractes de treball a temps parcial es reduiran proporcionalment.

Llegeix més...

Convocatòria del concert del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca de l'autisme

En el BOIB núm. 59, de 16 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució relativa a la sol·licitud de l'Associació de Famílies de Persones amb TEA i trastorns de la comunicació social (APNAB), per a la convocatòria del concert del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca per a l'atenció integral dels infants de 0 a 6 anys amb autisme o altres discapacitats de l'espectre autista per a l'any 2017.

Així doncs, s'aprova el concert social amb APNAB per a 10.426 sessions, que representen el 100 % de les sessions sol·licitades, al preu de 33,27 euros per sessió, per un import total de 346.873,02 € (IVA exempt).

Llegeix més...