Sociosanitari

Protocol per ampliar 23 places per a persones en situació de dependència a la residència de Campos

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears i l’Ajuntament de Campos han signat un protocol general d’actuació per ampliar 23 places, de les 11 actuals es passarà a 34, per a persones en situació de dependència a la Residència Municipal Sor Maria Rafaela.

Aquestes noves places seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a través del sistema de concert i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Es preveu que les obres es licitin a finals de 2017 i que s’iniciïn a principis de l’any 2018, amb una inversió conjunta d'1.519.000 €.

Llegeix més...

Creu Roja durà a terme el projecte Aliments per a la solidaritat durant el 2017 a les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a concedir una subvenció per un import de 30.000 euros a l'entitat Creu Roja Espanyola Illes Balears per dur a terme el projecte "Aliments per a la solidaritat" durant l’any 2017.

Creu Roja és una de les entitats que, a les Illes Balears, distribueix aliments en el marc del programa operatiu europeu FEAD, destinat a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social, com ara persones en situació de desemparament, dones víctimes de violència masclista, famílies amb menors o persones grans al seu càrrec, famílies monoparentals, etc. que, a conseqüència de la manca d'ingressos, no poden cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació.

Llegeix més...

S'incrementen les hores de prestació del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Palma, Antoni Noguera, han firmat un conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili a Palma (SAD) per a persones en situació de dependència. El primer conveni de prestació del servei a Palma es va signar l'octubre de l'any 2015.

El nou conveni permetrà incrementar el nombre de beneficiaris i cobrir la totalitat de la demanda que hi ha a Palma d'aquest servei.

El servei d'ajuda a domicili específic de dependència el finança la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i el gestionen els ajuntaments o els consells insulars.

Aquest servei va destinat a persones amb un grau reconegut de dependència i permet que puguin rebre el suport d'un treballador o treballadora familiar durant les hores que es determinin en funció de les necessitats del beneficiari, com pot ser ajuda a l'hora de fer tasques quotidianes, com anar al bany, menjar, tenir cura de la higiene personal o la neteja, etc.

Llegeix més...

Recuperació de l'edifici de l'antic hospital de Verge del Toro per a usos sociosanitaris

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, s’ha reunit amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, i amb la batlessa de Maó, Conxa Juanola, per tractar del futur de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro.

Armengol ha anunciat que la Tresoreria de la Seguretat Social ha comunicat a l'executiu el vistiplau pel que fa a la recuperació de l'espai i l'inici del procés administratiu que s'ha de dur a terme per "rehabilitar la façana i l'estructura de Verge del Toro, amb una intervenció que podria començar el 2019 i requerirà una inversió aproximada de 2,5 milions d'euros".

A l'encontre, també hi eren presents el vicepresident del Govern i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló; la consellera de Salut, Patricia Gómez; i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago.

En aquest sentit, la responsable del Govern ha explicat que les tres institucions han acordat també habilitar una nova residència geriàtrica a Maó.

Llegeix més...

Incorporació de les propostes ciutadanes en el disseny del nou pla d'usos de Son Dureta

El Govern de les Illes Balears ha convocat les entitats i institucions integrants del Consell de Salut i del Consell de Serveis Socials per explicar-los quin ha estat el resultat final del procés de participació ciutadana en el disseny del nou pla d'usos de Son Dureta.

La reunió va tenir lloc a Can Campaner, amb la presència de les conselleres de Salut i de Serveis Socials i Cooperació, Patricia Gómez i Fina Santiago, respectivament, i amb la participació dels representants d'associacions, sindicats i partits polítics que han fet aportacions al projecte.

Prèviament, el projecte es va presentar en el Parlament de les Illes Balears als grups parlamentaris.

El Govern va iniciar el procés de participació del projecte de remodelació de Son Dureta el mes de febrer passat.

Llegeix més...