Sociosanitari

La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora 10 noves places a Manacor

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va presentar les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant. Es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix 10 places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental.

Actualment, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. 

Llegeix més...

S'aprova el repartiment d'ajudes socials amb càrrec al 0,7% de l'IRPF

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va presidir el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, en el qual va informar els consellers de Serveis Socials de l'avantprojecte de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, que té com a objectiu general convertir la infància en un bé col·lectiu de protecció social.

L'avantprojecte estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre les novetats més importants es troba l'establiment del deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-la davant l'autoritat competent.

Llegeix més...

Comença la construcció de la residència de Formentera

El director general de Planificació i Serveis Socials del Govern, Andreu Horrach, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Benestar Social de Formentera, Vanessa Parellada van assistir a la col.locació de la primera pedra de la residència per a persones majors a Formentera.

Les obres d'aquest nou equipament començaran aquesta setmana, tenen un termini d’execució de 12 mesos, i un pressupost d’adjudicació de 2.065.000 €.

La nova residència tendrà 18 places per persones dependents, dividides en 14 habitacions individuals i dues habitacions dobles.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials assumeix la gestió d'habitatges de salut mental del Servei de Salut

A partir del dia 1 març la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va assumir la gestió de 60 places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta d'un servei que fins aquesta data gestionava la Conselleria de Salut. Aquestes places, ubicades a Palma i a Inca, están concertades amb les entitats socials Es Garrover i Gira-sol.

El motiu del traspàs respon a la necessitat de cohesionar i unificar l'atenció en habitatges de les persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears. Les dues conselleries del Govern tenen clar que la substitució de la llar de les persones és una competència de Serveis Socials.

Els treballadors de la Conselleria de Salut ja han estat reubicats a altres serveis de la Conselleria, i els usuaris dels habitatges han estat informats d'aquest procés. 

Llegeix més...

Es posa en marxa el primer servei públic d’acompanyament per a persones amb sordceguesa

Més de 25 persones amb sordceguesa de les Illes Balears, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, podran sol·licitar l’acompanyament de la figura del mediador comunicatiu, un nou servei públic i gratuït que han presentat la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i responsables de la Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS).

L’accés a aquest servei públic, que oferirà fins a 15 hores setmanals d’acompanyament, es fa mitjançant el servei de valoració de la discapacitat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Balears serà la primera comunitat autònoma que concerta aquest servei per a persones amb sordceguesa.

Llegeix més...