Sociosanitari

Es convoca el concert del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu 2018-19

En el BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca el concert del servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2018-2019.

L’any 2016 es va aprovar la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020.

El mes de març d’aquest any, el director general de Dependència va emetre un informe justificatiu relatiu a la necessitat de convocar aquest concert, i la consellera de Serveis Socials i Cooperació va resoldre iniciar l’expedient de concertació.

Llegeix més...

Un total de 27 propostes opten al disseny arquitectònic de la nova residència de Maó

Una vegada acabat el termini de presentació de propostes, el concurs d’idees per construir la residència que s’ubicarà al quarter de Santiago de Maó, i que oferirà entre 110 i 120 places per a persones grans en situació de dependència a Menorca, ha rebut 27 propostes arquitectòniques.

Es tracta d’un concurs que, com ja es va fer amb les futures residències de Marratxí i Son Martorell a Mallorca, promou que arquitectes i equips professionals de tot Europa s’impliquin en el disseny d’equipaments residencials públics.

Els projectes presentats provenen de tot Espanya, tant de les Illes Balears com d’altres ciutats espanyoles, i en breu el jurat resoldrà quina és la proposta guanyadora.

S’atorgaran tres premis: el primer, de 15.000 euros; un segon premi de 5.000 euros, i un tercer premi de 4.000 euros. El guanyador del primer premi podrà optar a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i d’execució així com de direcció de les obres.

Llegeix més...

S’autoritza la contractació de les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic Son Dureta

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació —amb un pressupost de 5,9 milions d’euros— de les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic Hospital Son Dureta.

Aquests treballs consistiran a demolir tres edificis: el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars.

La licitació del projecte és imminent, i es preveu que l’esbucament dels edificis es faci efectiu el gener de 2019, amb un termini aproximat d’execució de nou mesos.

El Servei de Salut adoptarà les mesures necessàries per reduir al mínim els efectes en l’entorn de les obres de demolició, sobretot pel que fa a identificar tots els residus considerats especials, tòxics i/o perillosos que hi hagi dins les instal·lacions. En aquest sentit, s’habilitaran espais concrets per gestionar i posteriorment retirar els residus, a fi d’eliminar qualsevol risc que pugui afectar les instal·lacions, les edificacions i els serveis externs.

Llegeix més...

Ajudes a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació

El Consell de Govern ha aprovat una convocatòria per concedir subvencions i ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació.

Les propostes presentades han de preveure la contractació indefinida de persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació al SOIB.

Podran participar en la convocatòria les entitats titulars dels centres especials d’ocupació i les que tenen personalitat jurídica pròpia.

La presentació de sol·licituds començarà tres dies després de la publicació de la convocatòria en el BOIB i acabarà el 14 de setembre de 2018.

Llegeix més...

Tramitació d'un conveni de col·laboració sobre l'augment de 50 places de dependència

Es tramita un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència durant l’any 2018.

Aquest nou conveni suposa un creixement de 50 places de dependència, tant de centres d’estades diürnes com de residència, a Mallorca. Es tracta de 30 places al centre d’estades diürnes Mente II i 20 places a la Residència Llar d’Ancians, que seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a les quals destinarà un total de 382.242 euros l’any 2018.

Aquestes 50 noves places són gestionades pel Consell de Mallorca per mitjà de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...