Sociosanitari

L'Hospital Joan March organitza una campanya solidària per a l'adquisició de sabatilles per als pacients desfavorits

5603A l'Hospital Joan March, les treballadores socials, han organitzat una campanya solidària a favor dels pacients desfavorits que ingressen a l'hospital. Aquests pacients es poden trobar amb la necessitat de sabatilles o sabates d'esport i calcetins.

S'ha col·locat una guardiola al Servei d'Admissió de l'Hospital Joan March i amb aquests doblers es podran comprar aquestes sabatilles i calcetins.

Si qualsevol persona vol comprar directament les sabatilles o calcetins i dur-los a l'hospital, també seran ben rebuts. El millor és que siguin de les talles 37 a 39 per a dona i 42 a 44 per home.

Cartell de la campanya

[Font: Hospital Joan March]

[Foto: PiccoloNamek / Slippers / CC BYND 2.0 ]

Serveis Socials crea 211 places de salut mental a centres ocupacionals

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha visitat el centre ocupacional de l'entitat Gira-Sol, a Palma.

Santiago ha informat que durant l'any 2017 s'han creat 211 places als centres ocupacionals destinades a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta de 181 places gestionades per entitats del Tercer Sector que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha decidit concertar.

En total, la Conselleria destinarà 1,5 milions d'euros a concertar el servei ocupacional de salut mental, cofinançat pel Fons Social Europeu, a les entitats Gira-Sol, Estel de Llevant, Es Garrover i Fundació Deixalles.

A més de la decisió del canvi de model, de subvenció a concertació, la Conselleria també ha creat noves places a centres públics, com ara el centre ocupacional Sa Riera de Palma.

Llegeix més...

Debat sobre una cura digna i sense subjeccions en diferents àmbits assistencials

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha acollit un intens debat sobre com podem avançar cap a una cura digna i sense subjeccions en qualsevol àmbit assistencial.

Tenir cura dignament, sense subjeccions, és possible; però requereix canviar el paradigma de la cura, passant d'un enfocament paternalista, en què el pacient és tutelat pel professional, a un model de centrat en la persona, en la seva autonomia i el seu dret a escollir.

Aquesta és la principal conclusió del debat organitzat recentment al COIBA, que va comptar amb la ponència d'Ana Urrutia, metgessa, doctora en geriatria i presidenta de la Fundació Cuidados Dignos, que advoca per l'eliminació de les subjeccions en tots els nivells assistencials.

Llegeix més...

Serveis Socials destinarà a dependència el 58 % del pressupost de l'any 2018

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat els pressuposts per a l’any 2018 a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

La reactivació de la Llei de dependència es reflecteix en els pressuposts de la Conselleria per a l’any 2018. Així el 58 % del pressupost total es destinarà a consolidar serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat, com ara la teleassistència per a persones amb dependència o el servei d’atenció domiciliària lligat a dependència, i a mantenir l’augment de places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Per a l’any 2018, a més, hi haurà finançament per iniciar i projectar nous equipaments públics: cinc noves residències per a persones amb dependència i centres de dia.

Llegeix més...

Aprovació del concert social amb ASPAYM sobre acompanyament a discapacitats físics

En el BOIB núm. 131, de 26 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució relativa a la sol·licitud de l’Associació provincial de lesionats medul·lars i grans discapacitats (ASPAYM Illes Balears), pel que fa a la convocatòria del concert del servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per a l’any 2017.

S’aprova l’expedient de concert social amb l’entitat ASPAYM Illes Balears per a 7.140 activitats, que representen el 100 % de les activitats sol·licitades, al preu de 41,96 euros per activitat, per un import total de 299.594,40 €.

En el BOIB núm. 64, de 25 de maig de 2017 trobareu la convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per al 2017.

Llegeix més...