Sociosanitari

El centre de dia d'Andratx incorpora cinc places a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament d’Andratx han acordat incloure cinc places del centre de dia municipal a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, gràcies al conveni de col·laboració signat entre les dues entitats que permet que, per primera vegada, aquest centre d’estades diürnes disposi de places establertes per conveni amb el Govern.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha posat a disposició del Govern 5 de les 15 places que té el centre de dia municipal. Aquestes places, que s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per un import de 54.900 euros, i es destinaran a persones grans que tenguin reconeguda la situació de dependència.

Així 5 noves places se sumen a les 110 places de centre de dia que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha creat en els darrers dos anys per reactivar la Llei de dependència a les Illes Balears. Es tracta d’un increment del 16 % respecte de l’any 2015.

Llegeix més...

Canvis en el servei de promoció de l'autonomia personal (SEPAP)

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat a la comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, els canvis que es duran a terme en el servei de promoció de l’autonomia personal (SEPAP) a partir de l’1 d’octubre, data en què s’extingeix el contracte amb l’empresa privada que el presta.

Santiago ha informat del procés de descentralització d’un servei que fins ara només s’oferia al centre Joan Crespí i ha reiterat que els canvis no suposen el tancament ni del servei, ni del centre, i que totes les persones usuàries del SEPAP tenen garantida la continuïtat dels mateixos serveis de què disposaven.

El servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent (SEPAP) és un servei dirigit a persones amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisi cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.)

L’objectiu és facilitar a la persona amb aquest tipus de discapacitat el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida.

Així doncs, el que s’ha fet és integrar el SEPAP en el servei de promoció de l’autonomia personal que gestiona el Consell de Mallorca, a través d’entitats del tercer sector, permetent cobrir tota l’illa de Mallorca, i no només Palma, com estava passant fins ara.

Llegeix més...

Serveis Socials convoca subvencions de programes per a persones amb discapacitat intel·lectual

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 1.599.084 euros a la convocatòria de subvencions de programes d’ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33 %, que disposin d’un contracte laboral en centres especials d’ocupació.

La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar el màxim grau d’autonomia i integració social de les persones que es troben en aquesta situació, així com una cura específica en la prevenció de la salut, l’estat cognitiu i les habilitats socials, laborals i familiars.

Llegeix més...

Convocatòria del primer concert sobre promoció de l'autonomia personal i dependència 2017-2018

En el BOIB núm. 111, de 9 de setembre de 2017, s’ha publicat la resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca el primer concert del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a 2017 i 2018.

S’ha aprovat el Plec general de condicions tècniques per a la concertació d’aquest servei i s’ha establert la regulació del procediment d’aquesta convocatòria, en base als principis establerts generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones amb discapacitats físiques i/o psicofìsiques greus de Palma.

Llegeix més...

Acord de la Conselleria de Serveis Socials i l’Ajuntament de Palma sobre la recuperació de la gestió de centres de dia

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament de Palma han acordat que els centres de dia per a gent gran amb dependència de Son Sardina, Son Dureta i Coll d’en Rabassa, gestionats fins ara pel Govern autonòmic, tornin a ser gestionats per l’Ajuntament de Palma, a partir de l’1 de gener de 2018.

Aquest acord s’ha anunciat durant la visita de la la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago i el batle de Palma, Antoni Noguera, al centre de dia de Son Sardina.

Durant la visita també s’ha informat de la reactivació de les obres del centre de dia de Son Xigala, on s’ubicarà un nou centre de dia per a gent gran en situació de dependencia.

Llegeix més...