Sociosanitari

Convocatòria del concert de serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental

El Consell de Govern ha acordat autoritzar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a convocar el primer concert social de serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, per als anys 2019-2021.

L’any passat, aquesta Conselleria va concertar per primera vegada el servei, per un període d’un any. Acabat aquest termini, es concerta per quatre anys i s’amplia en 20 el nombre de places.

En total, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 4,5 milions d’euros a finançar 201 places en centres ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental per al període 2019-2021.

La concertació d’aquest servei implica incorporar les 201 places a la Xarxa Pública de Serveis Socials i, per tant, tant la valoració com la derivació per accedir-hi es gestionaran des de l'Administració Pública, en aquest cas, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Llegeix més...

Indicadors de les diferents modalitats del servei de teleassistència avançada d’Atenció a la Dependència

En el BOIB núm. 128, de 16 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es fixen els indicadors de referència de les diferents modalitats del servei de teleassistència avançada de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2018.

A partir d’ara, es fixen aquests indicadors en les quanties següents:

- Servei de teleassistència avançada amb ús de detectors i alarmes: 0 euros/mes.

- Servei de teleassistència avançada amb ús d’aparells de geolocalització: 0 euros/mes.

Llegeix més...

Presentació del projecte guanyador del concurs d’idees de Son Dureta

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la vicepresidenta, Bel Busquets, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han presentat el projecte guanyador el concurs d’idees de Son Dureta, denominat Pine Life. Durant l'acte, s’han presentat els plànols i la maqueta del nou complex.

La presidenta ha manifestat que hi haurà més de 500 places per a pacients d’edat avançada, un nou centre de salut i un servei d’urgències. "Recuperam un espai emblemàtic, reforçam els serveis públics i donam resposta a les necessitats de la població mirant al llarg termini".

Per la seva banda, la consellera de Salut ha posat en relleu que el nou Son Dureta serà un "centre sociosanitari capdavanter que servirà d’exemple a altres comunitats per l’atenció integral que oferirà als pacients i el nivell d’especialització i qualitat assistencial".

El projecte guanyador 

Llegeix més...

Constituït el jurat que seleccionarà el projecte guanyador del nou Son Dureta

El dia 24 de setembre es va constituir el jurat encarregat de seleccionar el projecte guanyador del nou Son Dureta, un element clau per l’atenció de pacients crònics. Aquest jurat va obrir les dues propostes presentades en el concurs d’idees i disposa d’un termini d’un mes per escollir el projecte guanyador del complex sociosanitari. Està presidit pel secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, i l’integren sis membres del Servei de Salut (dos de la Direcció Assistencial i quatre de l’oficina tècnica); un de la Direcció General d’Arquitectura del Govern, dos de l’Ajuntament de Palma i dos del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

A principis de 2017, es va decidir convertir Son Dureta en un espai destinat a atendre la cronicitat, tant des del vessant sanitari com del social. Una vegada que la Tresoreria General de la Seguretat Social va concedir l’autorització definitiva, es va iniciar la planificació i la preparació del pla d’usos. 

Enguany s’han licitat les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic hospital: el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars. Es preveu que l’esbucament dels edificis es faci efectiu a començament de 2019. Paral·lelament, també es va licitar el concurs d’idees per seleccionar el projecte arquitectònic i avui s’obren les dues propostes presentades; en el termini d’un mes s’escollirà el projecte arquitectònic definitiu.

Llegeix més...

Augmenten un 58 % els beneficiaris de dependència a Eivissa

En els darrers tres anys han augmentat els beneficiaris de dependència a Eivissa, s’han incorporat noves places, s’han posat en marxa nous serveis i s’ha reduït a la meitat el temps de resolució de casos.

Les persones beneficiàries del sistema de dependència han augmentat a Eivissa un 58 %. De fet, a l'illa s'han incorporat al sistema de dependència 630 beneficiaris en tres anys.

Així mateix, s'han incrementat un 20 % el número de places públiques residencials per a persones amb dependència a Eivissa, passant de 224 places a les 263 actuals.

Per altra banda, també s’han augmentat les places públiques de centres de dia. 

Llegeix més...