Sociosanitari

Salut disposarà de 9 milions d'euros per al programa d'estalvi en la gestió de la incapacitat temporal

La Conselleria de Salut i Consum disposarà enguany de 9 milions d’euros per desenvolupar el Programa d’Estalvi Incapacitat Temporal. El Consell de Govern, de dia 2 d'agost, ha autoritzat la transferència d’aquest fons al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), organisme que, a través del Servei d’Inspecció Mèdica, du a terme les accions del programa.

Llegeix més...

Concert del suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Eivissa 2019-20

En el BOIB núm. 102, de dia 25 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de juliol de 2019 per la qual es convoca el concert del servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2019-2020, a l’illa d’Eivissa.

Llegeix més...

Modificació dels productes del Catàleg del material ortoprotèsic de les Illes Balears

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de juliol de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 2 de novembre de 2017 que estableix el procediment relatiu a la prestació de determinats productes del Catàleg del material ortoprotèsic de les Illes Balears i el procediment d'adhesió d'associacions i establiments dispensadores.

Llegeix més...

S’aprova el concert social amb APFEM per a l’any 2019

En el BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació relativa a la sol·licitud de l’entitat APFEM, per a la convocatòria del concert social, amb entitats no acreditades dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, a Palma i a Eivissa, per a l’ any 2019.

Llegeix més...

S’aprova el concert social amb Mater Misericordiae per a l’any 2019

En el BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació relativa a la sol·licitud de l’entitat Centro Mater Misericordiae, per a la convocatòria del concert social, amb entitats no acreditades dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, a Palma i a Eivissa, per a l’any 2019.

Llegeix més...