Sociosanitari

Renovació del concert del servei d'acompanyament amb ASPAYM ILLES BALEARS

En el BOIB núm. 105, de 25 d’agost de 2018, s’ha publicat la Resolució relativa a la renovació del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens, per als anys 2018-19, amb l’entitat ASPAYM ILLES BALEARS.

El 2017 es va signar un concert entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'entitat ASPAYM ILLES BALEARS, que va finalitzar el 31 d’agost de 2018.

Ara es renova l’expedient de concertació durant el període establert entre el dia 1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019, per un import total de 299.594,40 euros.

Llegeix més...

S'ha aprovat el Projecte de llei d'acció social concertada de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta futura llei d’acció social és capdavantera a Espanya, ja que establirà un nou model de concertació, preferentment amb entitats del tercer sector social. També preveu que els serveis d’orientació professional adreçats a col·lectius vulnerables es puguin concertar, per primera vegada, mitjançant el tercer sector.

Les entitats i empreses que participin en els concursos públics de serveis socials hauran d’acreditar solvència econòmica i tècnica, amb experiència prèvia en la gestió del servei. No estarà permesa la subcontractació de la prestació principal.

Llegeix més...

Nou servei públic de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació oferirà per primera vegada un servei públic de suport a la llar específic de salut mental, mitjançant la concertació amb entitats del tercer sector (Fundació Deixalles, Fundació Es Garrover, Associació Estel de Llevant i Associació Gira-sol).

S'oferiran 80 places per a persones més grans de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % associada a un diagnòstic de salut mental.

Es destinarà 1,2 milions d’euros a finançar 80 places, de les quals 50 seran per a persones amb necessitat d’atenció d’alta intensitat i 30 de baixa intensitat.

El servei de suport a l’habitatge es presta al domicili de la persona usuària amb un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport.

Llegeix més...

Nova passa cap a l'ampliació de 22 places de dependència a la residència de Campos

El Consell de Govern ha autoritzat el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campos per a la reforma i l’adaptació de la residència municipal Sor Maria Rafela. Aquesta és la darrera passa abans de la licitació de les obres i que permetrà triplicar el nombre de places de dependència disponibles a la residència municipal, ja que es passarà de les 11 actuals a 33.

El conveni materialitza el protocol d’actuació ja signat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament, que preveu una inversió conjunta d’1.519.000 €. La Conselleria, per mitjà del Consorci de Recursos Sociosanitaris, hi aportarà 1.013.000 €, mentre que l’Ajuntament de Campos hi aportarà la quantitat restant.

Les obres consistiran en la reconversió i l’adaptació de 22 places en places per a dependència. Aquestes noves places seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...

Aprovada la primera llei de suport a les famílies de les Illes Balears

S’ha aprovat la Llei de suport a les famílies, una norma impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que suposa un pas endavant cap a la protecció de les famílies més vulnerables.

La norma estableix com a situacions familiars d’especial protecció social i, per tant, prioritàries a l’hora de rebre serveis i prestacions públiques, les famílies nombroses, les monoparentals, les famílies en risc social i víctimes de violència masclista, les que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o discapacitat i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

En el BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018, s'ha publicat la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llegeix més...