Sociosanitari

Informe sobre polítiques de discapacitat presentat davant l'ONU

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha traslladat al Consell de Ministres l'informe sobre les polítiques de discapacitat presentat en la seu de Nacions Unides a Ginebra.

Entre altres es destaquen les següents mesures incloses en l'informe:

Cartera Bàsica del Sistema Nacional de Salut

Al gener, es va aprovar l'actualització del catàleg comú de la prestació ortoprotètica. S’inclouen 48 nous tipus de productes de cadires de rodes, ortesis i ortopròtesis especials i s'amplien indicacions d'alguns ja existents que cobriran necessitats fins ara no ateses.

Llegeix més...

Ampliació del concert del servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu

En el BOIB núm. 36, de dia 19 de març de 2019, s’ha publicat la Resolució relativa a l'ampliació del concert del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu per a l'any 2019, a l'illa de Mallorca, amb l’entitat Fundació Es Garrover.

Llegeix més...

La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora 10 noves places a Manacor

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va presentar les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant. Es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix 10 places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental.

Actualment, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. 

Llegeix més...

S'aprova el repartiment d'ajudes socials amb càrrec al 0,7% de l'IRPF

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va presidir el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, en el qual va informar els consellers de Serveis Socials de l'avantprojecte de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, que té com a objectiu general convertir la infància en un bé col·lectiu de protecció social.

L'avantprojecte estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre les novetats més importants es troba l'establiment del deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-la davant l'autoritat competent.

Llegeix més...

Comença la construcció de la residència de Formentera

El director general de Planificació i Serveis Socials del Govern, Andreu Horrach, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Benestar Social de Formentera, Vanessa Parellada van assistir a la col.locació de la primera pedra de la residència per a persones majors a Formentera.

Les obres d'aquest nou equipament començaran aquesta setmana, tenen un termini d’execució de 12 mesos, i un pressupost d’adjudicació de 2.065.000 €.

La nova residència tendrà 18 places per persones dependents, dividides en 14 habitacions individuals i dues habitacions dobles.

Llegeix més...