Sociosanitari

La Conselleria de Serveis Socials assumeix la gestió d'habitatges de salut mental del Servei de Salut

A partir del dia 1 març la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va assumir la gestió de 60 places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta d'un servei que fins aquesta data gestionava la Conselleria de Salut. Aquestes places, ubicades a Palma i a Inca, están concertades amb les entitats socials Es Garrover i Gira-sol.

El motiu del traspàs respon a la necessitat de cohesionar i unificar l'atenció en habitatges de les persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears. Les dues conselleries del Govern tenen clar que la substitució de la llar de les persones és una competència de Serveis Socials.

Els treballadors de la Conselleria de Salut ja han estat reubicats a altres serveis de la Conselleria, i els usuaris dels habitatges han estat informats d'aquest procés. 

Llegeix més...

Es posa en marxa el primer servei públic d’acompanyament per a persones amb sordceguesa

Més de 25 persones amb sordceguesa de les Illes Balears, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, podran sol·licitar l’acompanyament de la figura del mediador comunicatiu, un nou servei públic i gratuït que han presentat la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i responsables de la Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS).

L’accés a aquest servei públic, que oferirà fins a 15 hores setmanals d’acompanyament, es fa mitjançant el servei de valoració de la discapacitat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Balears serà la primera comunitat autònoma que concerta aquest servei per a persones amb sordceguesa.

Llegeix més...

Serveis Socials incorpora 30 noves places residencials de dependència a Eivissa

El Consell de Govern es va donar per assabentat de l’ampliació del concert social del servei residencial a Eivissa per a l’any 2019. Amb aquesta ampliació la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació incorporarà a l’illa 30 places noves de residència per a persones amb dependència, mitjançant la concertació de places disponibles en residències privades. La Conselleria de Serveis socials gestionarà directament tant la valoració com la derivació per accedir-hi.

 Aquestes places, dotades amb un import de 376.000 € s’incorporaran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

D’altra banda, el Consell de Govern també s’ha donat per assabentat de la tramitació de la renovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al manteniment de 12 places de centre de dia per a persones amb dependència al municipi.

Llegeix més...

Obert el concurs d’idees per a la construcció de la futura residència de Son Dureta

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears ja ha obert el concurs d’idees per a la futura residència per a persones en situació de dependència que es construirà als terrenys de Son Dureta. Aquest concurs s’ha publicat a la plataforma de contractació de l’Estat i en breu es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

La residència, un edifici de nova construcció, que constarà de planta baixa més dues plantes, amb un únic accés a l'edifici residencial, tendrà una capacitat de 120 places i s’ubicarà a un solar de 13.000 metres quadrats integrat al complex de Son Dureta. Així mateix, el solar inclou l’actual edifici de gerència del 061, que es conservarà.

El cost aproximat será de 8’5 milions d’euros, finançat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

En el concurs, les propostes arquitectòniques s’han d’ajustar a les característiques d’una residència per a persones amb dependència, així que el disseny, l’organització del programa i l’elecció dels sistemes de construcció i instal·lacions han de donar resposta a la mobilitat i la seguretat dels usuaris i al seu dret a l’autonomia. El model que se planteja és distribuir les 120 places en mòduls de 20 places (16 habitacions individuals i 2 dobles), i en funció d’això organitzar la resta de serveis.

Llegeix més...

S’autoritzen ajudes per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació

El Consell de Govern, va autoritzar una inversió per un import de 700.000 € destinada a finançar la convocatòria d’ajudes per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable.

Son ajudes contemplades en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats titulars dels centres especials d’ocupació.

Llegeix més...