Sociosanitari

Renovació del suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu

En el BOIB núm 84, de dia 25 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució relativa a la renovació del concert del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2019 i 2020, amb les associacions GIRA-SOL i ESTEL DE LLEVANT.

 

Llegeix més...

Conveni d'acompanyament per a persones amb addiccions

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va signar un conveni singular amb la Fundació Projecte Home Balears amb la finalitat de desenvolupar la prestació del servei d’acompanyament per a persones amb addiccions. Es tracta del primer pas per integrar els serveis d’atenció a persones amb conductes addictives a la Xarxa Pública de Serveis Socials. 

Llegeix més...

Convocat el concert del servei ocupacional per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a l’illa d’Eivissa 2019-20

En el BOIB núm. 69, de dia 23 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 15 de maig de 2019, per la qual es convoca el concert del servei ocupacional per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2019-2020, a l’illa d’Eivissa.

Llegeix més...

Conveni per construir un centre de dia per a persones majors amb dependència a Porreres

La consellera de Serveis Socials i Cooperació i presidenta del Consorci de Recursos Sociosanitaris, Fina Santiago, i la batlessa de Porreres, Francisca Mora, van signar el conveni per construir el primer centre de dia per a persones majors dependents amb una capacitat per a 30 places, en aquest municipi.

D’aquestes 30 places construïdes, almenys 25 es posaran a disposició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació perquè formin part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Les obres tenen un pressupost total de 600.000 euros.

Llegeix més...

Concertació del servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat física durant quatre anys

El Consell de Govern destina 1.534.057 € per a concertar per un perìode de quatre anys, el servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens.

Aquest concert ampliarà també el nombre d’hores de servei, i oferirà 36.560 activitats fins a l’any 2023.

El servei està operatiu durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i va adreçat a persones més grans de 16 anys de totes les illes que tenguin reconeguda una discapacitat física del 65 %. Es posa a la seva disposició un professional que els ajuda a fer totes les activitats bàsiques de la vida diària i els facilita l’accés a l’oci, al treball o a l’educació.

Llegeix més...