Categoria: Estudis i projectes

La intel·ligència artificial en el diagnòstic diferencial de la meningitis

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), juntament amb l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i l'Escola Universitària ADEMA, han participat en un estudi que reconfirma la precisió del NLR en el diagnòstic diferencial entre meningitis bacteriana i viral.

Irene García, investigadora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB i de l'IdISBa, juntament amb Juan Jiménez, investigador d'ADEMA, han participat en la publicació d'un article amb el títol: "Artificial Intelligence in Differential Diagnostics of Meningitis: A Nationwide Study" a la revista Diagnostics.

El diagnòstic diferencial entre la meningitis bacteriana i la viral és crucial. En aquest estudi, per a diferenciar la meningitis bacteriana de la vírica, varen aplicar-se tres algoritmes d'aprenentatge automàtic (ML, Machine Learning): regressió logística múltiple (MLR), bosc aleatori (RF) i naïve-Bayes (NB), per als dos grups d'edat (0-14 i >14 anys) dels pacients amb meningitis per mètodes convencionals (cultiu) i moleculars (PCR).

Varen utilitzar-se com a predictors dels algoritmes ML els neutròfils del líquid cefalorraquidi (LCR), els limfòcits del LCR, la relació neutròfils-limfòcits (NLR), l'albúmina en sang, la proteïna C reactiva (PCR) en sang, la glucosa, el receptor soluble de l'activador del plasminogen tipus uroquinasa (suPAR) en sang i la relació limfòcits-PCR en sang (LCR) del LCR.

El rendiment dels algoritmes ML es va avaluar mitjançant un procediment de validació creuada, i les prediccions òptimes del tipus de meningitis varen ser superiors al 95% per a la meningitis vírica i al 78% per a la bacteriana. En general, els algoritmes MLR i RF varen obtenir el millor rendiment quan es feren servir els neutròfils del LCR, els limfòcits del LCR, el NLR, l'albúmina, la glucosa, el sexe i la PCR. A més, els nostres resultats reconfirmen l'alta precisió diagnòstica de NLR en el diagnòstic diferencial entre meningitis bacteriana i viral.

Referència de l'article
Mentis A-FA, Garcia I, Jiménez J, Paparoupa M, Xirogianni A, Papandreou A, et al. Artificial Intelligence in Differential Diagnostics of Meningitis: A Nationwide Study. Diagnostics (Basel, Switzerland). 2021;11(4):602. doi: 10.3390/diagnostics11040602. PubMed PMID: 33800653.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Dead men tell tales. Meningitis/ CC BY-NC-ND 4.0]