Categoria: Estudis i projectes

Característiques de laboratori en nodopatia autoimmune anti-NF15

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en la publicació d'un estudi sobre les característiques de laboratori en nodopatia autoimmune anti-NF155. També hi han participat diferents centres espanyols.

Mercedes Usón, neuròloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Clinical and Laboratory Features in Anti-NF155 Autoimmune Nodopathy" a la revista Neurology, Neuroimmunology and Neuroimflamation.

L'objectiu era estudiar les característiques clíniques i de laboratori de la nodopatia autoimmune (NA) positiva a l'antineurofascina-155 (NF155).

Es van incloure els pacients amb anticossos anti-NF155 detectats en les proves immunològiques rutinàries. Es van recollir retrospectivament les característiques clíniques, la resposta al tractament i les escales funcionals (Escala de Rankin modificada [mRS] i Escala de Discapacitat Global Inflamatòria de Rasch [I-RODS]) a l'inici i en el seguiment. S'analitzaren els nivells d'autoanticossos i de cadenes de neurofilaments (NfL) a l'inici i en el seguiment.

La NA anti-NF155 presenta un perfil clínic diferent i una bona resposta al rituximab. Els títols d'autoanticossos i sNfL són útils per a monitorar l'estat de la malaltia en aquests pacients. L'ús de plasmidis anti-NF155 no marcats minimitza la detecció de falsos casos anti-NF155+.

Aquest estudi proporciona evidència de classe IV que els anticossos anti-NF155 s'associen amb un fenotip específic i amb la resposta al rituximab.

Referència de l'article
Martín-Aguilar L, Lleixà C, Pascual-Goñi E, Caballero-Ávila M, Martínez-Martínez L, Díaz-Manera J, et al. Clinical and Laboratory Features in Anti-NF155 Autoimmune Nodopathy. Neurol Neuroimmunol neuroinflammation. 2022;9(1). doi: 10.1212/NXI.0000000000001098. PubMed PMID: 34728497.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]