Atenció Primària de Mallorca, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Àrea de Salut de Menorca i l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han publicat un assaig aleatori controlat sobre l'avaluació d'una intervenció multicomponent consistent en la formació i interacció per reduir les prescripcions de benzodiazepines pels metges de família. També hi han participat l'Institut Català de Salut i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Llegeix més...

El Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Departament de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases junt amb la Universitat de les Illes Balears; i el CIBERINFEC i el Politecnico di Torino (POLITO), han publicat un estudi sobre la ràpida identificació i classificació dels patògens que produeixen carbapenems i cefalosporines amb un multisensor colorimètric en paper.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), amb membres del CIBEROBN i el laboratori de neurofisiologia del departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, el Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases, i el Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, junt amb la Copenhagen University, l'Hospital-Bispebjerg i Frederiksberg i Hospital-North Zealand, han publicat un estudi sobre els efectes d'una intervenció nutricional i d'estil de vida de 2 anys sobre els estats oxidatiu i inflamatori de 55 anys o més amb alt risc cardiovascular.

Llegeix més...

La Unitat de Toxicologia Clínica del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitario Son Espases i el Departament de Suport Metodològic de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat, junt amb l'Hospital Universitario Puerta de Hierro i l'Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, un estudi sobre les intoxicacions agudes ateses en un servei d'urgències a la tornada a la normalitat.

Llegeix més...