Categories: Gestió de la investigació, Noves tecnologies

Aprovació de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) 2021-2027, on els objectius són compartits per la totalitat de les Administracions Públiques amb competències en matèria de foment de la recerca científica, tècnica i d'innovació.

L'Estratègia, concebida como un marc de referència pluriennal, està dissenyada per a una fase d'expansió de recursos, amb una orientació gradual que permeti la consolidació d'un Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de major grandària i potència a llarg termini.

Objectius 

Un dels principals objectius de l'Estratègia és fomentar la inversió privada en I+D per a poder duplicar la suma d'inversions pública i privada en I+D+I, fins a aconseguir en 2027 el 2,12% del PIB. Així mateix és vol generar un teixit productiu, que permetrà incrementar la competitivitat i, amb això, la generació d'ocupació de qualitat i el manteniment de la sostenibilitat del nostre sistema social a llarg termini, invertint en la qualitat de vida de les generacions futures.

Per això, l'Estratègia planteja la necessitat d'un Pacte d'Estat, que doni estabilitat i es tradueixi de manera immediata en una acció contundent d'inversió en ciència i innovació.

COVID-19

La crisi sanitària del COVID-19 ha posat a la ciència en un lloc preeminent de la societat espanyola i en la presa de decisions de les administracions. També ha posat de manifest el paper de la ciència i l'accés al coneixement com a pilars essencials en els plans de reconstrucció espanyols i de la Unió Europea.

Així mateix la crisi ha creat la necessitat de desenvolupar un model de recerca paneuropeu obert i sòlid.

En aquestes circumstàncies, l'Estratègia s'ha plantejat en dues fases:

Primera fase

 • En una primera fase, 2021-2023, es reforçarà la programació actual, les infraestructures i els recursos humans. Serà fonamental secundar, de manera clara i contundent la I+D+I en l'àmbit sanitari, invertirs en transició ecològica i digitalització.

Segona fase

 • La segona fase, 2024-2027, permetrà situar a la I+D+I entre els pilars fonamentals i consolidar el seu valor com eina per al desenvolupament d'una economia basada en el coneixement.

Novetats i prioritats

S'inclou el disseny d'un itinerari científic i tecnològic d'accés al sistema d'I+D+I equiparable al dels països del nostre entorn (Tenure Track).

S'elaborarà un itinerari tecnològic en el qual es desenvoluparà la figura del Tecnòleg.

D'altra banda, també destaquen entre d’altres, el reforç de la recerca i innovació en salut, la consolidació d'una xarxa d'infraestructures i equipaments cientificotècnics.

Objectius i sectors estratègics

Els objectius són:

 • La necessitat de generar coneixement i lideratge científic, optimitzant per a això la posició del personal investigador i de les institucions, així com la qualitat de les seves infraestructures i equipaments.
 • En relació amb l'anterior, s'expressa la necessitat d'augmentar la capacitat d'Espanya per a dur, recuperar i retenir talent, per al que es facilitarà el progrés professional i la mobilitat del personal investigador en el sector públic i privat.
 • Un altre dels objectius principals és la potenciació d'una col·laboració pública-privada que permeti afavorir la transferència de coneixement i desenvolupar vincles bidireccionals entre ciència i empreses.
 • Avançar en la flexibilització de la gestió, així com en l'aplicació del principi d'igualtat real entre dones i homes en la I+D+I, són altres dos objectius importants.

Quant als sectors estratègics, són els següents:

 • Salut: noves teràpies, diagnòstic precís, càncer i envelliment, i especial èmfasi en malalties infeccioses.
 • Alimentació, Bioeconomía, Recursos Naturals i Medi Ambient: de la biodiversitat a la cadena agroalimentària intel·ligent i sostenible i a l'estudi d'aigua i oceans.
 • Món digital, clima, etc.

Sinergies amb Europa

L'Estratègia canvia el seu marc temporal de vuit a set anys per a facilitar l'articulació de la política nacional d'I+D+I amb les polítiques de la Unió Europea

L'Estratègia tindrà en consideració les recomanacions del Consell Europeu sobre el Programa d'Estabilitat 2019 i 2020 d'Espanya.

Procés d'elaboració

Ha seguit un procés obert i inclusiu dels principals agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació (Administració Pública, empreses, etc).

També ha comptat amb la participació dels departaments ministerials amb actuacions sectorials en I+D+I i amb comissions externes.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 08/09/2020]

[Foto: IdISBa]