Categoria: Gestió de la investigació

Establerts els requisits per al personal que manegi animals per a experimentacions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 78, de dia 1 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Ordre ECC/566/2015, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

En el reglament europeu i espanyol es contemplen les normes fonamentals de protecció dels animals emprats en experimentacions i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. 

Igualment, també hi figura la reglamentació pertinent relativa al personal que s'encarrega del maneig d'animals. Així, d'acord amb el Reial decret 53/2013, de dia 1 de febrer, en el qual s'han corregit les errades, publicat al BOE núm. 79, de dia 2 d'abril de 2015, aquesta Ordre desenvolupa especialment els següents requisits de capacitació d'aquest personal:

  • Les titulacions acadèmiques i les activitats formatives que corresponguin.
  • Les certificacions de reconeixement de capacitació emeses pels organismes competents.
  • Els requisits dels cursos de formació i de les institucions que els imparteixen.
  • La formació continuada.
  • El règim transitori aplicable a les persones que hagin obtingut el reconeixement de la seva preparació d'acord amb la normativa anterior.

[Font: BOE. Núm. 78. 01/04/2015]