Categoria: Gestió de la investigació

L'IdISBa preveu obtenir enguany l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha donat compte al Consell de Govern del Pla d’Actuació previst per la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) per al 2018.

Aquest Pla —que va ser aprovat el passat 18 de desembre pel Patronat de la Fundació— inclou els objectius prevists per a l’exercici, els indicadors, les línies d’actuació necessàries per aconseguir-los, un pla economicofinancer i les previsions relatives als recursos humans i les tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per a l’entitat per al mateix exercici.

Els objectius principals del Pla de l’IdISBa per enguany preveuen gestionar i potenciar la recerca en salut a les Illes Balears i afrontar el procés d’acreditació de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears davant l’Institut de Salut Carlos III.

Per complir aquests objectius, des de l’Institut es proposen un seguit de mesures que s’estructuren en quatre eixos fonamentals, i esdevenen el Pla d’Actuació de l’entitat per a aquest 2018.

El primer eix, i el més important, consisteix a sol·licitar i obtenir l’acreditació de l’ISCIII. L’IdISBa reuneix tots els requisits necessaris per aconseguir l’acreditació durant aquest exercici i disposa d’una infraestructura de gestió i una productivitat científica al nivell d’altres instituts acreditats.

Addicionalment, la captació i retenció del talent s’erigeix com un altre eix fonamental de l’IdISBa. En aquest sentit, des de l’Institut es referma aquesta via donant seguiment als programes ja iniciats, com ara el programa d’estabilització del personal investigador. Així mateix, es llançaran els programes de captació de talent Radix i Folium, projectes finançats per l’impost del turisme sostenible.

Respecte de la promoció de la recerca excel·lent amb impacte en salut, l’IdISBa donarà continuïtat a la segona edició del projecte intramural Synergia i constituirà la primera edició del projecte intramural Primus. Paral·lelament, es perllongarà el procés ja iniciat de suport als grups emergents.

Finalment, l’eix de recerca i innovació responsables (RRI) constitueix el quart element del Pla d’Actuació. Des de l’Institut es fa una aposta ferma per l’RRI, com es visualitza en el foment d’una política d’accés obert, la constitució del Consell Social i Empresarial, la garantia d’igualtat d’oportunitats, amb l’impuls d’un pla d’igualtat, i l’apropament a la societat mitjançant la redacció d’un pla de comunicació.

La Fundació Institut d’Investigació Illes Balears és un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada sense ànim de lucre que té afectat, de manera duradora, el patrimoni a la realització dels fins fundacionals d’interès general que estableix l’article 6 dels Estatuts.

Són finalitats fundacionals, entre d’altres, contribuir a la promoció i coordinació de l’elaboració i del desenvolupament de programes d’investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la biomedicina i a les ciències de la salut, com també els que afecten la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, la millora de l’assistència sanitària i sociosanitària i la rehabilitació; impulsar la recerca competitiva; facilitar la investigació i l’accés a la documentació científica; facilitar la formació en investigació; captar fons públics i privats per al finançament de la investigació, i facilitar la gestió dels projectes d’investigació.

La Conselleria de Salut exerceix el protectorat de la Fundació.

[Font: Conselleria de Salut. 19/01/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*20/12/2016 - Modificació dels Estatuts de la FISIB, que passarà a denominar-se IdISBa.
*27/06/2016 - Aprovat el Reial decret per a regular els instituts d'investigació biomèdica.
* 06/05/2016 - L'IdISPa ha publicat el Pla Estratègic 2016-2020.
* 11/01/2016 - Pla d'Actuació 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
* 26/08/2015 - Compromís de la Conselleria de Salut amb l'acreditació de l'IdISPa com institut d'investigació sanitària.