Categoria: Gestió de la investigació

Oberta la consulta del Projecte de decret pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, per la qual se sotmet a informació pública l'esborrany del Projecte de decret per a l'aprovació de l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.

Aquest Estatut té per objecte establir el règim jurídic del personal investigador dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, concretament, l’estructura de categories d’investigador i de la seva carrera investigadora, el procés de selecció i de contractació, el règim d’avaluació, així com els seus drets i obligacions i el règim d’extinció del contracte (vegeu Memòria d'impacte normatiu).

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (carrer de Jesús, 38 A, 07010, de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina la legislació vigent, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions a través dels mitjans telemàtics, des de l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Aquest procés participatiu estarà obert fins al dia 17 de juliol de 2018 (inclòs).

[Fonts: BOIB. Núm. 078. 26/06/2018 - Conselleria de Salut. 27/06/2018]

[Foto: Infosalut]