Categoria: Gestió de la investigació

Aprovació de l'Estatut del Personal Investigador en Formació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha autoritzat, el Reial decret que aprova l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), pel qual es regulen les condicions de treball dels investigadors predoctorals.

Amb l'aprovació del EPIF s'elimina qualsevol període de beca, i així procedir a la contractació laboral dels investigadors que es troben en formació des de l'inici de la seva carrera professional.

La nova norma defineix, igualment, la condició de personal investigador predoctoral en formació i el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte, que serà la realització simultània de tasques de recerca en un projecte específic i nou, i el conjunt d'activitats integrants del programa de doctorat conduents a l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol universitari oficial de Doctorat.

Així mateix, suposa una millora clara de les condicions retributives i de les condicions de treball.

Contracte predoctoral

Entre les principals novetats que introduirà el EPIF destaquen els següents aspectes:

  • S'estableix que el personal investigador predoctoral en formació pugui col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 180 hores durant l'extensió del contracte predoctoral, sense que en cap cas es puguin superar les 60 hores anuals.
  • L'augment del salari mínim, que s'estableix en 16.422 euros anuals.
  • Respecte a la durada del contracte, no podrà ser inferior a un any ni excedir de quatre anys. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte podrà aconseguir una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses. Per part seva, les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat, suspendran el còmput de la durada del contracte. Igualment ho suspendran les situacions previstes en la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

La consecució del títol universitari oficial de doctorat (data i acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral), posarà fi a l'etapa de formació del personal investigador predoctoral en formació, donant començament l'etapa postdoctoral.

En el BOE núm. 64, de 15 de març de 2019, s'ha publicat el Real Decret 103/2019, de 1 de març, per el que s'aprova l'Estatut del personal investigdor predoctoral en formació.

[Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 01/03/2019]

[Foto: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats]