Categoria: Gestió de la investigació

S'aprova el Reial Decret 53/2013 sobre la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE de dia 8 de febrer s'ha publicat el Reial Decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència.

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea inclou l'obligació de la Unió i dels Estats membres de tenir plenament en compte el benestar dels animals, en quant política de recerca, de desenvolupament tecnològic i de mercat interior. La protecció d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques està recollida en la Directiva 2010/63/UE i el Reial decret 1201/2005. D'altra banda, es troba la Recomanació 2007/526/CE que estableix les directrius sobre l'allotjament i la cura d'aquests animals.

La protecció que atorga aquest reial decret no es pot estendre ara com ara als nous animals fins que es reformi la Llei 32/2007, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

L'objectiu últim és el total reemplaçament dels animals en els procediments i la fixació de normativa específica per a la utilització de determinats tipus d'animals. També hi ha diverses novetats, entre unes altres, els requisits formals de control als quals s'han de sotmetre els projectes i procediments en els quals s'utilitzin animals vius, entre uns altres.

En l'elaboració d'aquest reial decret han estat consultats les comunitats autònomes i els sectors afectats.