Categoria: Noves tecnologies

Monitorització de glucosa mitjançant sensors de tipus flash

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es determina la submissió del sistema de monitorització de glucosa mitjançant sensors (tipus flash) a estudi de monitorització i s'estableixen els requisits específics.

L’article 4 de l'Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, de modificació del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments.

El mes de març de 2018 es va emetre l'informe corresponent d'avaluació i, posteriorment, es va enviar a la Comissió de prestacions, assegurament i finançament. Aquesta Comissió va donar la seva conformitat a l'estudi.

Ara es resol, entre altres aspectes, la submissió a estudi de monitoratge el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix), per a nens de 4-17 anys amb diabetis mellitus de tipus 1 que requereixin múltiples dosis d'insulina i més de 6 controls de glucèmia al dia.

El Servei d'Avaluació i Planificació del Servei Canari de Salut (SESCS) s'encarregarà de la coordinació tècnica de l'estudi de monitoratge, seguint procediments normalitzats de treball en el marc metodològic de qualitat de la Xarxa Espanyola d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut.

Les comunitats autònomes, INGESA i les mutualitats de funcionaris determinaran els centres del seu àmbit en els quals es podrà indicar el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix), que compleixin els requisits establerts en el protocol de l'estudi que s'acordi per la Comissió de prestacions, assegurament i finançament. Aquests centres seran comunicats a la Subdirecció General de Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Fons de Compensació, i es considerà ratificada la seva designació quan es rebi aquesta comunicació.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

[Font: BOE. Núm. 226. 18/09/2018]

[Foto: Infosalut]