L'Hospital Universitari Son Espases celebra una jornada científica per presentar la nova generació de desfibril·ladors subcutanis. Aquest innovador dispositiu és especialment indicat per a pacients amb arítmies ventriculars greus o amb risc de mort sobtada i funciona sense necessitat que els cables arribin a tocar el cor. Es tracta d'un nou dispositiu que es col·loca al costat de l'estèrnum per sota de la pell. La seva implantació no necessita tocar el cor ni els vasos sanguinis, ni requereix l'ús de raigs X durant el procediment.

Aquest nou dispositiu és més petit que els anteriors, la qual cosa representa un avantatge important perquè millora la comoditat del pacient i, al mateix temps, aconsegueix resultats estètics òptims. A més, compta amb una bateria de més durada, fet que redueix la necessitat de recanviar-la cada set anys. Així, minimitza l'exposició del pacient a intervencions quirúrgiques futures i suposa un cost menor per al sistema sanitari a mitjà/llarg termini.

Llegeix més...

El Servei de Traumatologia de l'Hospital Comarcal d'Inca ha aconseguit amb èxit implantar un centenar de pròtesis de genoll amb el mètode fast track des que va iniciar la implementació d'aquest innovador sistema, fa dos anys.

Cal recordar que aquest mètode es basa a aplicar un sistema en el maneig de la pròtesi de genoll que permet un bon control del dolor i la disminució de la sagnia pròpia de la intervenció. Això permet iniciar la rehabilitació de manera molt precoç i reduir la durada de la intervenció. A més, els pacients presenten menys morbiditat i complicacions derivades del procediment quirúrgic —com ara les infeccions nosocomials— i aconsegueixen recuperar la capacitat de la deambulació en menys de 24 hores després de la cirurgia, i en molts casos el mateix horabaixa de la intervenció. Tot això repercuteix en una estada hospitalària clarament més curta, cosa que suposa més confort per als pacients i un estalvi econòmic que afavoreix la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Llegeix més...

La desfibril·lació consisteix en l'aplicació d'un xoc elèctric de corrent continu que aconsegueix revertir diferents trastorns del ritme cardíac. Fins ara, la implantació d'aquesta tecnologia requeria travessar vasos sanguinis per, en cas de ser necessari, portar l'impuls elèctric al cor.

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases, dirigit pel doctor Armando Bethencourt, ha implantat 11 desfibril·ladors subcutanis. Una tecnologia que s'implanta, principalment, en pacients amb risc de mort sobtada.

Es tracta d'un nou dispositiu que es col·loca devora l'estèrnum, just sota la pell i que, com a principal avenç, no necessita travessar cap vas sanguini ni tocar el cor. Per aquest motiu, la seva implantació resulta més senzilla i avantatjosa pel pacient.

Llegeix més...

L'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) ha presentat el projecte "Preven DEMAE", una tecnologia que permet la prevenció i detecció precoç de la malaltia ocular Degeneració Macular Associada amb l'Edat (DMAE) i alhora la reducció de les llistes d'espera dels serveis d'oftalmologia de l'Hospital Comarcal.

"Preven DEMAE" ha estat desenvolupat per l'empresa Limit Tecnologies a partir de la plataforma de telerehabilitació "Play for Health", un projecte de salut electrònica creat des de l'àrea de Salut de la Fundació Bit des de l'any 2008 per a l'entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l'ús de videojocs i diferents mètodes d'interacció. El projecte va ser transferit a l'empresa tecnològica el passat any 2014 per a la seva distribució, comercialització i explotació.

Arran d'aquesta transferència, Limit Tecnologies ha desenvolupat, durant els darrers mesos i en col·laboració amb els serveis d'Oftalmologia de l'Hospital d'Inca, una aplicació informàtica que aporta beneficis tant als pacients diagnosticats amb DMAE com als professionals i centres sanitaris que els atenen.

Llegeix més...

L'Hospital Comarcal d'Inca registra i incorpora en la història clínica dels seus pacients el que es denomina la cinquena constant vital, és a dir, la variable del dolor. Considerant que el dolor es defineix com una experiència sensorial i emocional desagradable vinculada a una lesió, real o potencial, que pot sorgir d'una malaltia, lesió o cirurgia, a diferència d'altres variables fisiològiques (pols, pressió arterial, etc.) no hi ha un mètode objectiu i directe que faci possible avaluar-lo.

No obstant això, l'escala visual analògica (EVA) és actualment el mètode més universal, que utilitza valors compresos entre 0 i 10, essent el 0 el mínim nivell de dolor i el 10 el màxim. Es tracta d'un abordatge vàlid i fiable per mesurar el dolor, ja que és un procediment relativament simple, que ocupa poc temps —tot i que requereix un cert grau de comprensió i de col·laboració del pacient— i permet quantificar el dolor d'una manera que proporciona al personal sanitari informació útil i eficient.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases ha implantat una nova tècnica que permet extreure un trombe als pacients que sofreixin un infart cerebral. La trombectomia —que és com es denomina aquest procediment d'aspiració del trombe— es duu a terme introduint un catèter per mitjà d'una punció a la cuixa, fent-lo arribar fins a la vena o l'artèria que pateix el trombe que provoca la falta de circulació al cervell. Durant el procés, el catèter trenca i aspira el trombe, amb la qual cosa es restableix la circulació normal de la sang.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha assistit a la presentació d'aquesta nova tècnica acompanyat pel director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs; el gerent de l'Hospital, Víctor Ribot; els caps de servei de Radiologia i Neurologia, Joan Palmer i Bernat Sureda, respectivament; el radiòleg Salvador Miralbés i la neuròloga Carmen Jiménez.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica quirúrgica de radiofreqüència per eliminar el dolor dels genolls amb osteoartritis. Aquesta tècnica de cirurgia major ambulatòria consisteix a interrompre determinades connexions nervioses del genoll que són les que transmeten el dolor. Es tracta d'una tècnica indicada per a persones majors a les quals s'intenta evitar o endarrerir la implantació d'una pròtesi de genoll, fet que comporta un procés postoperatori més dolorós i complex. També pot resultar efectiva per als casos de persones més joves a les quals es recomana retardar la implantació d'una pròtesi de genoll.

Actualment, el percentatge d'èxit de la intervenció se situa en un 80 % de pacients i, en qualsevol cas, no és un impediment per a la implantació d'una pròtesi de genoll en el futur. Fins ara, el Dr. Andrés Camprodón, de la Unitat de Genoll del Servei de Traumatologia de l'Hospital Universitari Son Espases, ha practicat amb èxit 8 intervencions. Es tracta d'una tècnica percutània, no invasiva, que no requereix cap incisió i que s'efectua amb anestèsia local, per tant, el pacient no requereix un ingrés hospitalari. La previsió inicial de l'hospital és fer 30 intervencions cada any amb aquesta tècnica.

Llegeix més...

Les malalties cardiovasculars, el càncer i les patologies infeccioses són la primera causa de defunció, tant a Espanya com en l'àmbit internacional. En aquest sentit, segons el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, cal impulsar la prevenció i la promoció de la salut, mitjançant el potencial de les noves tecnologies.

Per això, el ministre Alfonso Alonso i el cardiòleg Valentín Fuster han presentat l'app "El círculo de la Salud", una aplicació mòbil desenvolupada per la Fundació Pro CNIC, dirigida pel Dr. Fuster.

L'objectiu d'aquesta aplicació mòbil és la prevenció dels factors de risc cardiovascular, ja que ocupa el primer lloc com a causa de mortalitat a nivell mundial.

Llegeix més...

L'equip de Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital Comarcal d'Inca, format per la intensivista Laura G. de Carlos i les infermeres Beatriz Hidalgo i Joana Gómez, ha confirmat la potencialitat que té aquest hospital comarcal d'aguts per generar teixit osteotendinós (os i tendó), amb l'obtenció, al tancament de 2014, de les seves primeres tres extraccions.

En relació amb les primeres extraccions efectuades, es pot indicar que en els tres casos procedien d'homes, amb una mitjana d'edat de 57 anys. Les causes d'èxit foren diverses. En aquest sentit, cal destacar que els donants potencials de teixit osteotendinós han de complir una sèrie de requisits clínics, com ara no superar els 65 anys, no haver estat sotmesos a hemodiàlisi crònica o no presentar cap patologia infectocontagiosa, entre d'altres.

Així mateix, l'equip de trasplantaments atribueix l'èxit de la generació que registra aquest hospital, fins ara a còrnia i en aquests moments també a l'os i al tendó, a la receptivitat dels familiars i a la seva predisposició a autoritzar la donació. En aquest factor se suma la col·laboració que hi ha amb altres departaments, com el Servei d'Admissió d'Urgències i el Gabinet Tècnic Departament d'Informàtica, entre altres, que han permès establir un mecanisme molt àgil per detectar possibles donants vàlids i activar el protocol per obtenir el consentiment de la família mitjançant una entrevista personal i procedir, en cas de consentiment, a l'extracció.

Llegeix més...

Devers 2.500 persones han accedit des d'un ordinador o un altre dispositiu electrònic a la seva història de salut durant els deu primers mesos de 2014, la qual cosa suposa un augment del 15,8 % respecte de l'any anterior. Aquest servei, al qual s'accedeix amb un certificat digital —com ara el DNI electrònic—, permet consultar dades com la historia clínica del pacient, informes, fulls de medicació i contactes ambulatoris i hospitalaris rebuts, i també accedir al registre de voluntats anticipades. A més, enguany el nombre de visites al Portal del Pacient del Servei de Salut ha augmentat un 22,36 %, amb 376.000 accessos fins al mes de novembre, mentre que en el mateix període de 2013 se'n registraren 307.630.

El Portal del Pacient ofereix dos tipus de serveis als usuaris depenent del grau de seguretat exigit en accedir-hi: en primer lloc, els serveis que només requereixen introduir-hi el codi d'identificació del pacient (CIP) i la data de naixement, com per exemple demanar cita amb el metge de família o amb l'infermer, consultar el percentatge d'aportació farmacèutica o actualitzar les dades de contacte; i, en segon lloc, els serveis que requereixen un certificat digital, com ara accedir a la història de salut.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.