Categoria: Estudis i projectes

Importància del transport pediàtric i neonatal especialitzat a Espanya

Unitat de Transport Pediàtric de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Unitat de Transport Pediàtric de Balears ha participat en un article sobre la importància del transport pediàtric i neonatal especialitzat a Espanya. També hi han participat els grups de treball de transport pediàtric de les societats científiques espanyoles SECIP (Cures Intensives Pediàtriques), SeNeo (Neonatologia), SEUP (Urgències de Pediatria) i SEMES (Urgències i Emergències).

Alberto Salas Ballestín, pediatra de la Unitat de Transport Pediàtric de Balears, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Importancia del transporte pediátrico y neonatal especializado. Situación actual en España: Hacia un futuro más equitativo y universal" a la revista Anales de Pediatría.

El transport pediàtric i neonatal especialitzat és un recurs útil i essencial en el trasllat interhospitalari d'aquests pacients. Permet acostar els recursos materials i personals d'una unitat de cures intensives als hospitals comarcals on es pugui trobar el pacient. Els beneficis d'aquests equips estan ben demostrats en la literatura. Aquestes unitats haurien de formar part dels sistemes d'emergències, al mateix temps que seria recomanable que estiguessin constituïdes per personal integrat en els hospitals terciaris amb la finalitat de mantenir les habilitats i competències necessàries. L'equip, compost per metges, infermers i tècnics d'emergències sanitàries, ha de dominar tant la fisiopatologia del transport com a la del pacient crític en aquest rang d'edat. És important una alta qualitat tant humana com assistencial, i per això la formació continuada i el reciclatge periòdic seran imprescindibles per poder complir correctament amb els indicadors de qualitat en transport. Així mateix, és fonamental comptar amb vehicles propis i adaptats a la seva funció, que permetin dur la gran varietat de material necessari, així com a l'electromedicina que es requereix. Però, a Espanya aquest model de transport pediàtric i neonatal no està estandarditzat i per tant no és homogeni: existeixen diferents models que no sempre aporten una adequada qualitat, sent necessària la implantació d'unitats especialitzades a tot el país per garantir un transport sanitari de qualitat a qualsevol infant o nounat crític.

Referència de l'article
Millán García Del Real N, Sánchez García L, Ballesteros Diez Y, Rodríguez Merlo R, Salas Ballestín A, Jordán Lucas R, et al. Importancia del transporte pediátrico y neonatal especializado. Situación actual en España: Hacia un futuro más equitativo y universal. An Pediatr. 2021;S1695-4033(21)00221-6. doi: 10.1016/j.anpedi.2021.06.011. PubMed PMID:34304986.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Transport Pediàtric de les Illes Balears]

Calendari de formació