Categories: Epidemiologia, COVID-19

Son Llàtzer: guia de precaucions per evitar la transmissió d’agents infecciosos

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les unitats d’Epidemiologia i Higiene Hospitalària de l’Hospital Universitari Son Llàtzer han elaborat una guia sobre el control de la infecció, per contribuir a donar més claredat als criteris recomanats per a l’aplicació de les precaucions estàndard i per a l’abordatge dels pacients que requereixen aïllament.

Aquesta guia va adreçada sobretot als professionals de l’Hospital Universitari Son Llàtzer  i de l’Hospital Joan March que presten assistència als pacients.

En el document s’especifiquen també quines són les mesures necessàries per aconseguir una higiene hospitalària adequada, quins sistemes i mètodes són els més apropiats per a la neteja i la desinfecció del material clínic, quins són els desinfectants i antisèptics d’ús més habitual a l’Hospital i com cal tractar els residus intrahospitalaris. S’ha de subratllar que la situació de pandèmia causada per la COVID-19 ha obligat a introduir-hi certes modificacions orientades a la protecció ampliada segons el tipus de procediment i el risc de transmissió que aquest pot suposar.

Cal dir que, per evitar la transmissió d’agents infecciosos, a tots els centres sanitaris s’han d’aplicar determinades mesures que es recullen en el CDC (Center for Disease Control) des de 2007; més recentment, l’any 2017, el Ministeri de Sanitat — en el marc del Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics— va publicar una guia de recomanacions sobre les precaucions estàndard i les precaucions basades en la transmissió de microorganismes, en la qual apareixen les dades i l’evidència científica més recents.

Un dels objectius d’aquestes recomanacions és contribuir a minimitzar la propagació de les resistències als antibiòtics i prevenir l’aparició d’infeccions hospitalàries aplicant mesures de prevenció i control de la transmissió de microorganismes. D’altra banda, a tot hospital és necessari que el material clínic reutilitzable per tractar els pacients sigui absolutament segur a fi de reduir el risc de transmissió d’infeccions. La neteja, la desinfecció i l’esterilització són, doncs, mètodes imprescindibles per aconseguir-ho i evitar les infeccions associades a la cura de la salut.

Nivell de precaucions

En les recomanacions per prevenir la transmissió de la infecció associada a l’assistència sanitària s’estableixen dos nivells de precaucions: les precaucions estàndard i les precaucions basades en la transmissió:

  • Les precaucions estàndard són l’estratègia principal per prevenir les infeccions associades a les cures de la salut. Es basen en el principi que la sang, els fluids corporals, les secrecions i les excrecions (excepte la suor), la pell no intacta i les membranes mucoses poden contenir i transmetre agents infecciosos. Aquestes precaucions estàndard estan pensades perquè tot el personal sanitari les apliqui de manera rutinària durant l’atenció a qualsevol pacient, independentment del diagnòstic o del possible estat infecciós i a qualsevol tipus de centre sanitari.
  • Les precaucions basades en la transmissió són un conjunt de mesures que s’adopten quan es diagnostica o se sospita que un pacient té alguna malaltia infecciosa per a la qual no n’hi ha prou d’aplicar les precaucions estàndard ateses determinades peculiaritats (molt contagiosa, greu, microorganismes resistents, brot epidèmic, etc.).

Elaboració de la guia

La guia ha estat elaborada per María Arrizabalaga i Margalida Aulet, metgessa internista i infermera —respectivament— de la Unitat d’Epidemiologia i Control d’Infeccions de l’Hospital Universitari Son Llàtzer; M. Mar Cirer i Marta Torán, infermera i infermera responsable —respectivament— de la Unitat d’Higiene Hospitalària i Esterilització de Son Llàtzer, i Margalida Irene Fortuny, infermera de la Unitat d’Epidemiologia i Control d’Infeccions de l’Hospital Joan March.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 10/08/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]