Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Ús obligatori de mascareta durant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 142, de dia 20 de maig de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A conseqüència de l'accelerada evolució de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per a la COVID-19, i d’acord a la reglamentació jurídica corresponent, es dicten les següents normes

Ús de mascareta

Es regula l'ús obligatori de mascareta per part de la població, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Subjectes obligats

-Queden obligats a usar mascaretes en els espais assenyalats a l’apartat “Espais en els quals resulta obligatori l'ús de mascareta” les persones a partir de 6 anys.

-L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.
  • Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible el seu ús.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

Espais en els quals resulta obligatori l'ús de mascareta

  • Via pública.
  • Espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Efectes i vigència

Des de l'endemà al de la seva publicació en el BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

[Font: BOE. Núm. 142. 20/05/2020]

[Foto: Infosalut / Dona a la plaça Espanya de Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Què en diu la premsa
*19/05/2020 mallorcadiario.com - Las mascarillas serán obligatorias en la calle desde este jueves.
*19/05/2020 diariodemallorca.es - La obligatoriedad en el uso de mascarillas comenzará este jueves.
*18/05/2020 mallorcadiario.com - Las mascarillas, obligatorias en la calle si no se puede guardar dos metros.
*18/05/2020 ultimahora.es - El uso de mascarillas, obligatorio en la vía pública y en espacios cerrados cuando no haya distancia mínima.

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.