Els Serveis de Medicina Interna i Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, i el Grup de Cardiopaties genètiques, mort sobtada i amiloïdosi TTR i el Grup Metabolisme Energètic i Nutrició (GMEIN) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i la a Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica (UDMGC) de l'Hospital Universitari Son Espases, han publicat un estudi sobre les estimacions del risc de malaltia en l'amiloïdosi per transtiretina variant V30M (A-ATTRv) de Mallorca.

Llegeix més...