El Research Group on Global Health and Human Development de l'IdISBa i la Universitat de les Illes Balears; i el Servei de Riscos Laborals de l'IB-Salut han publicat un estudi transversal sobre sobre les diferències de sexe i edat en l'associació amb la malaltia de fetge gras amb els factors cardiometabòlics de risc. També hi han participat el CIBERESP i ADEMA.

Llegeix més...

El Grup d'Investigació d'Evidència, estils de vida i Salut (EVES), el Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), el Grup GRAPP-caIB i el Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), el Grup PSICOMEST i el Research Group on Global Health and Human Development de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes BalearsAtenció Primària de Mallorca, han publicat, junt amb el IUNICS i el CIBEROBN; han publicat un protocol d'estudi PREDIABETEXT per a un assaig clínic aleatoritzat sobre el desenvolupament i avaluació d'una intervenció de salut digital per prevenir la diabetis tipus 2 a atenció primària.

Llegeix més...

La Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i Atenció Primària de Mallorca han publicat un assaig aleatori controlat sobre l'eficàcia d'un programa adjuvant multimodal no presencial de modificació de l'estil de vida per a pacients amb depressió major resistent al tractament. També hi han participat la RedIAPP, l'IIS Aragón i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Llegeix més...